Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του autospecialist.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Σε κάθε περίπτωση το autospecialist.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ειδικότερα των πληροφοριών που αφορούν πληρωμές είναι πολύ σημαντική για εμάς. Στο AutoSpecialist προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ξεκάθαροι με διάφανες διαδικασίες αναφορικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε τα δεδομένα που εισάγετε. 

Είμαστε διατεθειμένοι να διατηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων (δεδομένα που δεν ορίζονται ως δημόσια) και των δεδομένων που αφορούν στοιχεία πληρωμών. Σε περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας για να μπορούμε να παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες σε εσάς, να μπορούμε να πραγματοποιούμε εμπορικές διαδικασίες του AutoSpecialist ή και για νομικούς λόγους. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα το γνωρίζετε και θα μπορείτε να το αποτρέπετε με διαδικασίες που αναφέρονται στη Δήλωση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εισαγωγή δεδομένων που αφορούν πληρωμές (στοιχεία καρτών, λογαριασμών) είναι αναγκαία μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται και εσείς εκ των προτέρων επιλέγετε. Δεν χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το AutoSpecialist δεν θα μοιραστεί προσωπικά δεδομένα με τρίτους πριν τη σύμφωνη γνώμη σας. Δεν θα πουλήσουμε, ενοικιάσουμε ή χαρίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους πριν τη σύμφωνη γνώμη σας. 

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα πληρωμών σας εκτός για λόγους χρέωσης ή εσωτερικής διαχείρισης του AutoSpecialist και με καμία άλλη εφαρμογή, εταιρεία, οργανισμό ή άτομο.

Author
AutoSpecialist

To AutoSpecialist είναι το Μέσο Ενημέρωσης για τον τομέα του Aftermarket αυτοκινήτου στην ελληνική αγορά και απευθύνεται κυρίως στα ανεξάρτητα συνεργεία, στα καταστήματα ανταλλακτικών και γενικότερα σε όλο τον επισκευαστικό τομέα. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2000 ως έντυπο μηνιαίο περιοδικό. Σήμερα εκτός από την έντυπη μορφή του, υπάρχει και στο διαδίκτυο ως ηλεκτρονικό μέσο, στον υπολογιστή, στην ταμπλέτα και το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ενδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο με παράλληλες τεχνικές εκδόσεις που πραγματοποιεί και προσφάτως επεκτάθηκε και στο χώρο της εκπαίδευσης.