6η Διημερίδα ITS Hellas
ITS Hellas

6η Διημερίδα ITS Hellas

Η Διηµερίδα ITS Hellas φιλοξένησε, για ακόµα µία χρονιά, οµιλίες και συζητήσεις γύρω από τις ανάγκες και τα οφέλη που δηµιουργούνται για τον κλάδο των µεταφορών στην Ελλάδα, αλλά και τις ευκαιρίες για τη γενικότερη ανοικοδόµηση της οικονοµίας µέσω της «πράσινης» µετάβασης στην ψηφιακή εποχή.

Περισσότεροι από 350 συµµετέχοντες από 16 χώρες και 55 οµιλητές από τον πολιτικό, τον ερευνητικό και τον επιχειρηµατικό χώρο συναντήθηκαν ψηφιακά στην 6η Διηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στις 14 – 15 Δεκεµβρίου 2020 και συζήτησαν για το µέλλον του κλάδου των µεταφορών, την ελληνική πραγµατικότητα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές που ανοίγονται.

Μεταξύ άλλων, αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη για τη µετάβαση σε µία εποχή έξυπνης και διασυνδεδεµένης κινητικότητας, οι νέες τάσεις υλοποίησης και εφαρµογής των ευφυών συστηµάτων µεταφορών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, οι µεταµορφωτικές δυνατότητες για τις µεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, οι σχετικές πολιτικές που αναπτύσσονται στη χώρα µας, καθώς και η ερευνητική δραστηριότητα που εξελίσσεται.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορά το κατά πόσο η ελληνική πραγματικότητα είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει και να ενσωματώσει ομαλά αυτές τις αλλαγές που έρχονται, και αυτό που έγινε εμφανές είναι πως έχουν γίνει αρκετά και σταθερά βήματα, αλλά ο δρόμος προς τον μετασχηματισμό του τοπίου των μεταφορών είναι ακόμα μακρύς, γεμάτος προκλήσεις και ευκαιρίες.


«Οδεύουµε σε µία εποχή έξυπνης κινητικότητας ενταγµένης σε ολιστικά συστήµατα έξυπνων και διαλειτουργικών πόλεων υπό το πρίσµα της πράσινης ανάπτυξης και µε βασικό άξονα ευρωπαϊκές πολιτικές», σηµείωσε, κατά την εναρκτήρια οµιλία του, ο Δρ. Άγγελος Αµδίτης, Πρόεδρος ERTICO-ITS Europe, Αντιπρόεδρος ITS Hellas, Αν. Πρόεδρος ΟΑΣΑ, Διευθυντής Έρευνας, ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ.

Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνος Χανιώτης, Πρόεδρος ITS HELLAS, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Telenavis και Πρόεδρος ILME, παρατήρησε ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι κρίσιμα για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών και την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική πραγματικότητα.

Με επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία

Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και η ψηφιοποίηση θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στον μετασχηματισμό του κλάδου και η αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους αποτελεί κλειδί για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τόνισε η κ. Claire Depre, Επικεφαλής Βιώσιμων και Ευφυών Μεταφορών του DG MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο ίδιο κλίμα, ο κ. Γεώργιος Μοσχόβης, Αναπληρωτής Επικεφαλής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι η πράσινη κινητικότητα αναδεικνύεται κομβικό στοιχείο στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο δρόμος προς μία έξυπνη πόλη, όπου οι μεταφορές είναι ασφαλέστερες, καθαρότερες, αποτελεσματικότερες, βιώσιμες, πολυτροπικές και προσβάσιμες για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και το όραμα της ERTICO για το 2030 αποτελεί χάρτη σε αυτή την πορεία. Ωστόσο, όπως σημείωσε η κ. Ιωάννα Τζανιδάκη, Co-Chair ERTICO Platform TM 2.0 Director, Innovation & Deployment ERTICO – ITS Europe, οι προκλήσεις για τη διαχείριση του δικτύου κινητικότητας σε επίπεδο διοικητικό είναι μπροστά μας ακόμα.


Εκπρόσωποι πολιτικών και θεσµικών οργάνων δηλώνουν πως η χώρα είναι έτοιµη να υποστηρίξει τις αλλαγές, µε βασικό άξονα δράσης την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία, και υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα άµεσων κινήσεων.

Τα ευφυή συστήµατα µεταφορών και οι εφαρµογές τους (π.χ. η συνδεδεµένη και αυτοµατοποιηµένη οδήγηση) βρίσκονται εδώ και µία δεκαετία πολύ ψηλά στην ατζέντα των ερευνητικών δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων της χώρας µας, µε αποτέλεσµα να έχουµε σήµερα στη διάθεσή µας υψηλού επιπέδου ερευνητικά αποτελέσµατα, τεχνογνωσία, και άριστα καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό στον τοµέα.

Ηλεκτροκίνηση: ευκαιρίες και προκλήσεις

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, αναδείχθηκαν οι ανάγκες, τα πιθανά επόμενα βήματα, τα μέτρα που απαιτούνται, αλλά και οι επενδύσεις που χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων προς μία βιώσιμη ηλεκτρική κινητικότητα στην Ελλάδα. Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση είναι το σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση που εκδόθηκε πρόσφατα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αναπτυξιακές δυνατότητες που δημιουργεί η ηλεκτροκίνηση, ενώ τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει ο τομέας αναδύονται παράλληλα και ως ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, κλάδους δραστηριότητας και ανάπτυξης.


Οι τεχνολογικές υποδοµές αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και εντοπίζεται η ανάγκη για ενίσχυση των δικτύων από την πλευρά της ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και για εµπλουτισµό των τεχνολογικών δυνατοτήτων του µε στόχο την έξυπνη φόρτιση.

Εξελίξεις αναμένονται και σχετικά με την ηλεκτροκίνηση στη θάλασσα, όπως σημείωσε ο κ. Γιώργος Στεφανίδης, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πατρών, καθώς τα λιμάνια σήμερα παράγουν πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ένα ακόμα στοιχείο που επισημάνθηκε αφορά την ετοιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τις αλλαγές αυτές και να λειτουργήσουν σε ανταγωνιστικό πλαίσιο διενεργώντας τις απαιτούμενες υψηλές επενδύσεις σε τεχνογνωσία.

Ο κεντρικός ρόλος των δεδοµένων

Ο ρόλος των δεδομένων αναδύεται σε κομβικό στοιχείο για τη μετάβαση σε μία εποχή έξυπνης κινητικότητας και η ανάγκη για πλατφόρμες λογισμικού που θα δημιουργήσουν έναν νέο κόσμο γύρω από τις μεταφορές, επιτακτική. Κατά τη Διημερίδα παρουσιάστηκαν τα βήματα που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών συνεργατικών πρωτοβουλιών (π.χ. προώθηση της διαθεσιμότητας, διαλειτουργικότητας και προσβασιμότητας των δεδομένων μέσα από το έργο FENIX και το ΕΚΕΤΑ), όσο και σε επίπεδο εθνικό όπου γίνονται προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα Εθνικό Σημείο Πρόσβασης σε δεδομένα (με βάση τεχνολογίες blockchain).

Απαραίτητο στοιχείο η συνεργασία

«Εκτός από τις επαρκείς επενδύσεις στην έρευνα, απαιτείται και ένα στρατηγικό σχέδιο και πολιτικές που διέπουν την εφαρμογή όλων αυτών των νέων ιδεών. Σε αυτό τον δρόμο, η συνεχής συνεργασία και η διασύνδεση όλων των ενδιαφερόμενων είναι κρίσιμης σημασίας και αυτό ακριβώς θέλει να πετύχει η διοργάνωση της Διημερίδας της ITS Hellas που ανοίγει κάθε χρόνο τον διάλογο προς ένα βιώσιμο μέλλον στις μεταφορές», σημείωσε ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη Διημερίδα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.