αμορτισέρ

Διαγνωστικός εξοπλισμός

27/04/2020
Η χρήση του διαγνωστικού εξοπλισµού στο συνεργείο κρύβει πολλούς κινδύνους και ειδικά όταν το προσωπικό δεν είναι εξειδικευµένο, ή όταν δεν ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

Με τον όρο διαγνωστικός εξοπλισμός συνεργείου εννοούμε τα μηχανήματα όπως: φρενόμετρο, αμορτισερόμετρο, αποκλισιόμετρο, τζογόμετρο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση και καυσαναλυτή.

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να τονίσουμε ότι όλα τα μηχανήματα που είναι τοποθετημένα στο συνεργείο, πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Αυτή βεβαιώνει ότι το μηχάνημα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Επίσης το μηχάνημα θα πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Είναι απαραίτητο να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του και, όπου προβλέπεται, να υπάρχει έλεγχος ή καλιμπράρισμα από πιστοποιημένο τεχνικό.

Οι κίνδυνοι

Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο, όταν χρησιμοποιούν τον διαγνωστικό εξοπλισμό, έρχονται αντιμέτωποι με τους παρακάτω κινδύνους:

 1. Χτύπημα από αυτοκίνητο καθώς κινείται μέσα στον χώρο του συνεργείου ή από τον χειρισμό εισόδου και εξόδου, από τα ρόλερς του φρενομέτρου.
 2. Πτώση στα μηχανήματα που συνδυάζονται με λάκκο επιθεώρησης.
 3. Ηλεκτροπληξία, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρικά κινούμενα μηχανήματα.
 4. Εγκαύματα, ερχόμενοι σε επαφή με θερμές επιφάνειες, όταν εργάζονται κάτω από το αυτοκίνητο, όπως συμβαίνει με το τζογόμετρο.
 5. Τραυματισμό από εκτοξευόμενα σωματίδια, που βρίσκονται σφηνομένα στα ελαστικά των αυτοκινήτων, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο φρενόμετρο.
 6. Εισπνοή καυσαερίων, όταν σε διάφορες φάσεις του ελέγχου δεν χρησιμοποιούνται οι τοπικοί απαγωγείς καυσαερίων.
 7. Από πυρκαγιά, ειδικά στους ελέγχους με τζογόμετρο.

Η σωστή πρακτική

 • Το προσωπικό που χρησιμοποιεί τον διαγνωστικό εξοπλισμό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και μόνο αυτό πρέπει να απασχολείται στα μηχανήματα αυτά.
 • Στον χώρο γύρω από τα μηχανήματα δεν πρέπει να υπάρχουν άλλοι τεχνίτες ή άσχετα άτομα.
 • Είναι απαραίτητη η ανάρτηση προειδοποιητικών πινακίδων, όπου αυτό προβλέπεται.
 • Πρέπει να υπάρχει καθαριότητα και άμεση απομάκρυνση σκόνης ή λάσπης από τις επιφάνειες που πατούν τα ελαστικά του ελεγχόμενου αυτοκινήτου και κυρίως από τις πλάκες του τζογομέτρου, τα ρόλερς του φρενόμετρου και τις πλάκες του αμορτισερόμετρου και αποκλισιόμετρου.
 • Στις παραπάνω επιφάνειες, εάν διαπιστωθεί φθορά, πρέπει να γίνεται αλλαγή της προβλεπόμενης επίστρωσης.
 • Διαρροές λαδιού, πετρελαίου ή βενζίνης στον χώρο πρέπει να απομακρύνονται άμεσα.
 • Όταν δεν λειτουργεί το φρενόμετρο, θα πρέπει να καλύπτονται τα ρόλερς με κατάλληλη διάταξη προφύλαξης.


Εάν το φρενόμετρο είναι και δυναμόμετρο (εάν γυρίζουν δηλαδή τα ρόλερς σε υψηλές στροφές), τότε οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται. Έχουν παρατηρηθεί σοβαροί τραυματισμοί, όταν ο μηχανικός επιχειρεί να κάνει εργασίες στο αυτοκίνητο, ενώ το δυναμόμετρο βρίσκεται σε λειτουργία, όπως επίσης και σε αυτοκίνητα που δεν έχουν ασφαλιστεί καλά και φεύγουν από το δυναμόμετρο.


ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Δεν επιτρέπεται οι θέσεις που καλύπτουν τα διαγνωστικά μηχανήματα (φρενόμετρο, αμορτισερόμετρο κλπ) να χρησιμοποιούνται ως θέσεις στάθμευσης.
 • Ο μηχανικός πρέπει πάντα να τραβά το χειρόφρενο, όπου προβλέπεται, και να ασφαλίζει το αυτοκίνητο.
 • Όταν το αυτοκίνητο λειτουργεί στατικά κατά τον έλεγχο, να συνδέεται πάντα ο απαγωγός καυσαερίων.
 • Ο γενικός εξαερισμός του χώρου πρέπει να λειτουργεί πάντα, όσο υπάρχουν σε λειτουργία αυτοκίνητα στον χώρο του συνεργείου.
 • Επειδή το τζογόμετρο εγκιβωτίζεται στο δάπεδο, σε συνδυασμό με τον λάκκο επιθεώρησης πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις που προβλέπονται, για τον λάκκο επιθεώρησης. Το ίδιο ισχύει και για το μηχάνημα της ευθυγράμμισης, όταν συνδυάζεται με λάκκο.
 • Η ηλεκτρική εγκατάσταση του τζογομέτρου πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, ώστε να μην δημιουργούνται σπινθήρες κατά τη χρήση του.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.