ασφάλεια

Κακή χρήση εργαλείων και µηχανηµάτων

15/04/2020
Επειδή η κακή χρήση των εργαλείων και µηχανηµάτων στο συνεργείο κρύβει αρκετούς κινδύνους, παρακάτω ακολουθούν µερικές βασικές οδηγίες για τη σωστή χρήση τους.

Στο συνεργείο χρησιμοποιούνται εργαλεία χειρός και φορητά εργαλεία ισχύος (πνευματικά ή ηλεκτρικά). Τα εργαλεία αυτά συχνά κρύβουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και γι’ αυτό πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Για όσα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, απαιτείται επιπλέον έλεγχος τύπου ΕΚ από πιστοποιημένο εργαστήριο ή να προέρχονται από κατασκευαστή με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Οι κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από τα εργαλεία χειρός είναι πολλοί:

 • Τραυματισμός των ποδιών από πτώση των εργαλείων από τον πάγκο εργασίας, το ράφι ή τον εργαλειοφόρο.
 • Τραυματισμός ματιών από θραύση εργαλείων ή κατεργαζόμενων αντικειμένων.
 • Τραυματισμός από την αποκόλληση και εκτόξευση μεταλλικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα του σφυριού ή ενός ελατηρίου.
 • Τραυματισμός των ματιών από γρέζια ή σπινθήρες.
 • Βλάβες στην ακοή από το υψηλό επίπεδο θορύβου.
 • Βλάβες στο νευρικό και κυκλοφορικό σύστημα από κραδασμούς.
 • Εγκαύματα.
 • Ηλεκτροπληξία από ηλεκτρικά εργαλεία ισχύος.

Γενικοί κανόνες ασφαλείας

 • Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία. Τα υποκατάστατα αυξάνουν την πιθανότητα ενός ατυχήματος. Επιλέγουμε πάντα εργαλεία καλής ποιότητας.
 • Τα εργαλεία διατηρούνται σε καλή κατάσταση, καθαρά και στεγνά, χωρίς λάδια. Αποθηκεύονται δε προσεκτικά έπειτα από κάθε χρήση.
 • Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα ατομικής προστασίας ακοής. Τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να είναι πάντα στο σωστό μέγεθος.
 • Διατηρείτε τα εργαλεία σας σε καλή κατάσταση. Πρέπει να γίνεται τακτική επιθεώρηση και έλεγχος για ορατές φθορές. Τα ελαττωματικά εργαλεία πρέπει άμεσα να αντικαθίστανται.
 • Ελέγξτε πάντα τα εργαλεία πριν τα χρησιμοποιήσετε.
 • Φροντίστε για την τακτική λίπανση των εργαλείων σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
 • Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μόνο για εργασίες για τις οποίες προορίζονται. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατσαβίδι αντί για κοπίδι ή μοχλό.
 • Μην αφήνετε τα εργαλεία σε σημεία από όπου μπορεί να πέσουν.
 • Μεταφέρετε τα εργαλεία προσεκτικά. Η καλύτερη μέθοδος μεταφοράς είναι ο τροχήλατος εργαλειοφόρος με συρτάρια.
 • Εάν χρειαστεί να πάρετε μαζί σας τα εργαλεία, επιλέξτε να τα τοποθετήσετε πλάγια και ποτέ μπροστά ή πίσω από την πλάτη σας.
 • Μην μεταφέρετε τα εργαλεία, ιδιαίτερα τα κοφτερά, στις τσέπες σας, αλλά σε εργαλειοφόρους ή σε ειδικές θήκες.
 • Φυλάξτε τα εργαλεία σε ασφαλείς χώρους.
 • Μην υπερβαίνετε τις δυνατότητες των εργαλείων σας.
 • Χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλο εργαλείο, με σωστό μέγεθος και τύπο. Μην χρησιμοποιείτε αυτοσχέδια εργαλεία, εκτός εάν έχουν εγκριθεί. Αποφύγετε τον συνδυασμό εργαλείων και πατεντών.
 • Μην κάνετε αυτοσχέδιες επεμβάσεις σε εργαλεία.
 • Αποφύγετε να εκτελείτε εργασίες σε αφύσικες στάσεις του σώματος και σε ύψος μεγαλύτερο του κεφαλιού.
 • Στερεώνετε πάντα το κατεργαζόμενο τεμάχιο.
 • Πρέπει να γίνεται εκπαίδευση στη σωστή χρήση εργαλείων. Όταν χειρίζεστε εργαλεία (ειδικά εργαλεία ισχύος), πρέπει προηγουμένως να έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης.
 • Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά εργαλεία ισχύος, να τα αποσυνδέετε πάντα μετά τη χρήση και να τα αποθηκεύετε στην προβλεπόμενη θέση.

Ειδικά μέτρα προφύλαξης

 1. Τα εργαλεία κοπής διατηρούνται πάντα καλά ακονισμένα και πρέπει να προστατεύεται η κοπτική τους ακμή με κατάλληλο κάλυμμα, για να αποτρέπονται οι τραυματισμοί από ακούσια επαφή.
 2. Στα εργαλεία κρούσης (σφυριά, κοπίδια κλπ) γίνεται ανάπλαση των κεφαλών τους, όταν πάρουν σχήμα μανιταριού ή εμφανίζουν ρωγμές και αιχμές.
 3. Στα σφυριά, ελέγχουμε πάντα τη στερέωση του μεταλλικού τμήματος στο στειλιάρι. Φροντίστε τα στειλιάρια να είναι λεία και χωρίς ακίδες ή ραγίσματα.
 4. Χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας για να προστατεύσετε τα μάτια σας από οτιδήποτε εκσφενδονιστεί κατά τη χρήση του σφυριού, καθώς και γάντια εργασίας.
 5. Αν κάποιος συνάδελφός σας χρησιμοποιεί βαριά ή βαριοπούλα, σταθείτε σε ικανοποιητική απόσταση για να μην τραυματιστείτε.
 6. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα σφυρί χτυπώντας το πλάγια.
 7. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ματσόλες για να χτυπήσετε καρφιά, βίδες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
 8. Ποτέ μην χτυπάτε ένα σφυρί με ένα άλλο σφυρί.
 9. Αν χρησιμοποιείτε κοπίδι, φροντίστε τα θραύσματα των μετάλλων να μην εκτοξεύονται προς την κατεύθυνση των συναδέλφων σας. Αν αυτό είναι αδύνατο, βάλτε μεταξύ του υλικού και των συναδέλφων σας ένα αντικείμενο (π.χ. λαμαρίνα) που θα τους προστατέψει.
 10. Επιλέγετε πάντα το σωστό μέγεθος κοπιδιού. Κρατώντας το στο χέρι σας θα πρέπει να έχει μία απόσταση 5 εκατοστών περίπου προς τα πάνω και προς τα κάτω.
 11. Για μεγαλύτερη ασφάλεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αφρώδες ελαστικό προστατευτικό στην επάνω πλευρά.
 12. Χρησιμοποιώντας κοπίδι ή καλέμι, πιάνετέ το με την παλάμη προς το σώμα σας.
 13. Χρησιμοποιείτε το κοπίδι μόνο σε μέταλλα που είναι μαλακότερα από την κόψη του. Μην χρησιμοποιείτε κοπίδια για να κόψετε πέτρα ή τσιμέντο. Χρησιμοποιείστε το κοπίδι σε ορθή στάση και με το μπροστινό τμήμα.
 14. Ποτέ μην χτυπάτε με το εργαλείο προς το σώμα σας.
 15. Στα κατσαβίδια οι λαβές πρέπει να εφαρμόζουν καλά. Σε διαφορετική περίπτωση αντικαθίστανται, όπως επίσης και αν σπάσουν ή εμφανίσουν ρωγμές.
 16. Διατηρείτε τις χειρολαβές καθαρές και χωρίς λάδια ή γράσσα.
 17. Χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλο μέγεθος κατσαβιδιού για την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε. Αυτό μειώνει τη δύναμη που θα χρειαστείτε και τον κίνδυνο να καταστρέψετε το κατσαβίδι ή τη βίδα.
 18. Μην μεταφέρετε κατσαβίδια στις τσέπες σας, ιδιαίτερα τις μπροστινές.
 19. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο κλειδί.
 20. Φροντίστε η υποδοχή του κλειδιού να εφαρμόζει τέλεια στο παξιμάδι ή τη βίδα που θέλετε να σφίξετε ή να ξεσφίξετε. Μην χρησιμοποιείτε το κλειδί υπό γωνία.
 21. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί «τραβάτε» το προς την πλευρά σας, αν είναι δυνατόν. Μην σπρώχνετε το κλειδί, γιατί αν το παξιμάδι ή η βίδα που θέλετε να ξεσφίξετε «λασκάρει» ξαφνικά, μπορεί να πέσετε και να τραυματιστείτε. Φροντίστε να βρίσκεται σε τέτοια θέση που να έχετε καλή ισορροπία.
 22. Αποφύγετε τη χρήση ρυθμιζόμενων κλειδιών (γαλλικά, κάβουρες κλπ).
 23. Χρησιμοποιώντας έναν «κάβουρα» φροντίστε η πίεση που θα εφαρμόσετε να γίνεται προς τη σταθερή σιαγώνα του και ποτέ προς τη ρυθμιζόμενη. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε έναν «κάβουρα» για να λυγίσετε ή να σηκώσετε έναν σωλήνα.
 24. Μην χρησιμοποιείτε προέκταση στη χειρολαβή του και μην τον χτυπάτε με σφυρί.
 25. Κλειδιά στα οποία εμφανίζονται σημάδια φθοράς, αντικαθίστανται άμεσα.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.