Το κτήριο του συνεργείου
ασφάλεια εργασίας

Το κτήριο του συνεργείου

Το κτήριο ενός συνεργείου πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ώστε, εκτός από εργονοµία, να παρέχει και ασφάλεια.

Το κτήριο του συνεργείου πρέπει να καλύπτει κάποιες προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στη σχετική νοµοθεσία. Στο ΠΔ78 του 1988, στο άρθρο 2, περιγράφονται οι προδιαγραφές του κτηρίου, η κατασκευή του οποίου ορίζεται πως πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του ΓΟΚ. Στο άρθρο 3 δίνονται οι προδιαγραφές για το δάπεδο και τη στέγη, στο άρθρο 4 για τις αποχετεύσεις, στο άρθρο 5 για τις πόρτες και τα παράθυρα, στα άρθρα 6 και 7 για τις ράµπες και την επικοινωνία µεταξύ ορόφων, στο άρθρο 8 για τον φωτισµό, στο άρθρο 9 για τον αερισµό και τέλος στο άρθρο 10 για τη θέρµανση.

Οι προδιαγραφές αυτές συµπληρώθηκαν µε το ΠΔ 416 του 1991 και το ΠΔ 38 του 1996. Παρόλα αυτά η ασφάλεια εργασίας επιβάλλει πολύ περισσότερα για το κτήριο του συνεργείου. Υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να διαθέτει τα οποία επιβάλλονται από τους κανονισµούς ασφαλείας. Ας δούµε πιο συγκεκριµένα:

Η τοιχοποιία

Η επιφάνεια των τοίχων και των διαχωριστικών στοιχείων του χώρου εργασίας πρέπει να είναι λεία και αδιαπότιστη, με ύψος μέχρι 1,50 μέτρο και να μπορεί να πλένεται για λόγους υγιεινής. Σε χώρους με άμεσο κίνδυνο φωτιάς, οι τοίχοι και τα λοιπά διαχωριστικά στοιχεία πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής.

Τα διαφανή τοιχώματα και ιδιαίτερα τα εντελώς υαλωτά, που βρίσκονται κοντά στους χώρους εργασίας, πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς και να είναι κατασκευασμένα από υλικά ασφαλείας.

Γενικά, η κατασκευή του κτηρίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις για την ηχομόνωση, να είναι τέτοια ώστε να αποκλείεται η μεταβίβαση κραδασμών και θορύβων στα γειτονικά κτήρια.

Στέγη

Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος του χώρου εργασίας πρέπει να είναι 2,40 μέτρα για τα συνεργεία επιβατικών ή ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων και 4,50 μέτρα για τα συνεργεία φορτηγών και λεωφορείων. Τα στοιχεία των φορέων της στέγης και η επικάλυψή της πρέπει να είναι από άκαυτο υλικό.

Η στέγη πρέπει να εξασφαλίζει στεγανότητα και επαρκή αντοχή σε στατικά φορτία. Εάν υπάρχουν αναρτημένα φορτία από στοιχεία της στέγης (π.χ. ένα παλάγκο), θα πρέπει να είναι υπολογισμένα στα προβλεπόμενα φορτία.

Υαλόφρακτα τμήματα στη στέγη πρέπει να αποφεύγονται. Εάν υπάρχουν, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων από τυχόν θραύση τους, αλλά και για την προστασία από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Δάπεδο

Το δάπεδο του συνεργείου πρέπει να διαθέτει επιφάνεια επίπεδη, αντιολισθητική και με κλίση που να διευκολύνει τον καθαρισμό του. Πρέπει να είναι ανθεκτικό στις κρούσεις και τις τριβές, χωρίς να δημιουργεί σκόνη από τη φθορά. Να είναι αδιαπότιστο και ανθεκτικό σε καυστικές ή διαβρωτικές ουσίες. Επιπλέον, δεν πρέπει να δημιουργεί κινδύνους ολίσθησης, πρόσκρουσης ή πτώσης.

Τυχόν ανοίγματα (κανάλια, φρεάτια, λάκκοι…) πρέπει να καλύπτονται και το δάπεδο να είναι ελεύθερο εμποδίων. Τα καλύμματα αυτά πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής και να μην γλιστρούν.

Το δάπεδο πρέπει να συμβάλλει στην απόσβεση των κραδασμών και να είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν επιτρέπει τη δημιουργία σπινθήρων.

Όπου υπάρχουν ράμπες, η κλίση και το πλάτος τους πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα από το ΠΔ 38/1996 στο άρθρο 6.

Χώροι υγιεινής

Το συνεργείο πρέπει να διαθέτει πλήρες και ικανό αποχετευτικό σύστημα, με επαρκή αριθμό φρεατίων και σιφωνιών δαπέδου.

Επίσης, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα για το προσωπικό αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια. Το μέγεθος των αποδυτηρίων είναι ανάλογο με τον αριθμό των εργαζομένων και πρέπει να περιλαμβάνουν καθίσματα και ατομικά ερμάρια που κλειδώνουν. Εάν υπάρχουν γυναίκες εργαζόμενοι, εκτός των υπαλλήλων γραφείου, θα πρέπει να υπάρχουν χωριστά αποδυτήρια ανδρών και γυναικών.

Σε χώρο που επικοινωνεί με τα αποδυτήρια, πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες με τρεχούμενο νερό ή και λουτρά εάν χρειάζεται.

Πόρτες και παράθυρα

Οι πόρτες και τα πλαίσια των παραθύρων, φεγγιτών κ.λπ. πρέπει να είναι κατασκευασμένα από άκαυτο υλικό. Στις θύρες εξόδου κινδύνου πρέπει να υπάρχει αυτοφωτιζόμενη ένδειξη, σύμφωνα με τα πρότυπα της πυροσβεστικής.

Πόρτες που ανοίγουν και στις δύο κατευθύνσεις πρέπει να είναι διαφανείς. Σε όλες τις διαφανείς πόρτες πρέπει να τοποθετείται επισήμανση στο ύψος των ματιών. Οι συρόμενες πόρτες πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας, που να τις εμποδίζει να πέσουν, εάν βγουν από τις τροχιές τους.

Παράθυρα και φεγγίτες που ανοίγουν πρέπει να έχουν μηχανισμό στερέωσης στην ανοικτή θέση και να μην αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους στη θέση αυτή.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ  

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ