Denso

Το σωστό μπουζί μπορεί να μειώσει τις εκπομπές ρύπων

18/06/2021
Τα παλαιότερα αυτοκίνητα πληρούν κανονισµούς περασµένων ετών σε σχέση µε τις εκποµπές ρύπων, άρα, είναι λιγότερο φιλικά προς το περιβάλλον από τα σύγχρονα. Βελτιωµένα εξαρτήµατα συντήρησης, όπως τα µπουζί, µπορούν να αποτελέσουν µέρος της λύσης στο συγκεκριµένο πρόβληµα, καθώς έχουν καθοριστική σηµασία στην απόδοση του κινητήρα.

Δύο είναι οι παράγοντες που παίζουν σηµαντικό ρόλο, όσον αφορά τα µπουζί και τις εκποµπές ρύπων. Ο πρώτος είναι να διασφαλισθεί καθαρός σπινθήρας για µία καλή καύση, που σηµαίνει ότι µπορεί να είναι απαραίτητη η συχνότερη αντικατάσταση του ανταλλακτικού. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η τοποθέτηση νέων ανταλλακτικών µε τεχνολογία αιχµής σε παλαιότερα αυτοκίνητα. Αυτή η τεχνολογία µπορεί να βρεθεί στην γκάµα µπουζί TT που παρέχεται από την DENSO.

Τα πρότυπα EURO 6

Η αυτοκινητοβιομηχανία εργάζεται διαρκώς για τη μείωση των εκπομπών ρύπων των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ώστε να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε κανονισμούς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πρότυπα EURO 1 τέθηκαν σε ισχύ το 1992, σηματοδοτώντας τα πρώτα παγκοσμίως για οχήματα νέας ταξινόμησης. Αυτό αποτέλεσε σημαντικό βήμα, αλλά οι απαιτήσεις του EURO 1 -συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης ενός καταλυτικού μετατροπέα και της μετάβασης σε αμόλυβδη βενζίνη- τώρα πια, φαίνονται να είναι, απλά …βασικές, αν όχι «αρχαίες».

Έκτοτε, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και, σήμερα, ισχύει η έκτη γενιά προτύπων – EURO 6. Αυτά καλύπτουν διάφορους εκπεμπόμενους ρύπους, όπως μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώτου, σωματίδια. Ακόμα, αναμένεται ότι η συμμόρφωση με τους κανονισμούς EURO 6 θα μειώσει τις εκπομπές CO2 και τη γενική αποτελεσματικότητα λειτουργίας. Αυτό είναι σημαντικό καθώς η ΕΕ έχει εισαγάγει νέους στόχους εκπομπών CO2 για τα καινούργια αυτοκίνητα: 95g/km ή 4,1L/100 km για βενζίνη και 3,6L/100 km για ντίζελ.


Οι κύριες εκπεμπόμενες ενώσεις που προκαλούν ανησυχία:

  • Μονοξείδιο του άνθρακα – CO

Επιδράσεις: Μερικώς καμένο καύσιμο που μπορεί να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος και να αντικαταστήσει το οξυγόνο. Έτσι περιορίζεται η ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο στο σώμα.
Αιτίες: Πλούσιο μείγμα, κακή ανάφλεξη (βλάβη συστήματος ανάφλεξης ή μπουζί), κακή καύση, λανθασμένος χρονισμός ανάφλεξης.

  • Υδρογονάνθρακες – HC

Επιδράσεις: Το άκαυστο καύσιμο είναι καρκινογόνο και επηρεάζει την ανάπτυξη των κυττάρων στο σώμα. Μπορεί να αντιδράσουν με άλλους ρύπους για να σχηματίσουν όζον.
Αιτίες: Πλούσιο μείγμα, κακή ανάφλεξη (βλάβη συστήματος ανάφλεξης ή μπουζί), κακή καύση, λανθασμένος χρονισμός ανάφλεξης.

  • Οξείδια του αζώτου – NOx

Επιδράσεις: Μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών και να δημιουργήσουν αναπνευστικά προβλήματα. Συμβάλλουν στην αιθαλομίχλη και στην όξινη βροχή, όπως επίσης, στο όζον στο επίπεδο του εδάφους.
Αιτίες: Παράγονται κατά την καύση σε υψηλές θερμοκρασίες με φτωχά μείγματα, όπου το άζωτο στον αέρα αντιδρά με το οξυγόνο.

  • Διοξείδιο του άνθρακα – CO2

Επιδράσεις: Η συσσώρευση CO2 στην ατμόσφαιρα παγιδεύει τη θερμότητα και συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Αιτίες: Προϊόν πλήρους καύσης του καυσίμου και του οξυγόνου.


Ένας µεγάλος αριθµός ανταλλακτικών αυτοκινήτων και διαδικασιών µπορεί να προκαλέσει ή να µειώσει τις εκποµπές ρύπων. Ως εκ τούτου, η βελτίωση του σχεδιασµού του κινητήρα για βελτιωµένη απόδοση και η εξέλιξη των συστηµάτων ανάφλεξης και καυσίµου, έχει τεθεί στο επίκεντρο της βιοµηχανίας.

Γι’ αυτό, όταν πρέπει να αντικαταστήσετε τα εξαρτήματα του κινητήρα, ως μέρος της κανονικής συντήρησης του αυτοκινήτου, συνιστάται η χρήση σύγχρονων ανταλλακτικών. Τα σύγχρονα ανταλλακτικά επωφελούνται από βελτιωμένη τεχνολογία σε αντίθεση με τα ανταλλακτικά που είχαν τοποθετηθεί στο όχημα κατά την κατασκευή.

Το γράφημα (Εικόνα 1) δείχνει τις μεταβαλλόμενες αναλογίες κύριων ρύπων και οξυγόνου στα καυσαέρια. Ακόμη και μικρές αλλαγές στην αναλογία αέρα/καυσίμου μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν αισθητά τα επίπεδα ρύπων. Όταν η αναλογία αυτή διατηρείται εντός του εύρους λάμδα, επιτυγχάνεται ένας λογικός συμβιβασμός μεταξύ των διαφόρων ρύπων. Όπως επισημαίνει η DENSO, το γράφημα δείχνει και κάτι ακόμα. Με τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία των κινητήρων, θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω οι εκπομπές ορισμένων ενώσεων, ιδίως του CO2.

Εικόνα 1: Πώς η αναλογία αέρα/καυσίµου επιδρά στα επίπεδα ρύπων

Πώς παίζουν ρόλο τα µπουζί DENSO στη µείωση των εκποµπών;

Τα µπουζί είναι ένα από τα βασικά εξαρτήµατα ανάφλεξης στους κινητήρες βενζίνης, CNG και LPG, καθορίζοντας επακριβώς πόσο καύσιµο καίγεται στον κύκλο καύσης. Όπως είδαµε, ένας σωστά χρονισµένος σπινθήρας και µία «καθαρή» καύση σχετίζονται µε τη µείωση των εκποµπών ορισµένων ρύπων. Η Εικόνα 2 δείχνει πώς το DENSO Iridium TT επιτυγχάνει µείωση των εκποµπών CO2 και υδρογονανθράκων από την εξάτµιση, σε σύγκριση µε ένα συµβατικό µπουζί σε ένα τυπικό όχηµα δοκιµής.

Εικόνα 2: Πόσο µπορούν να µειώσουν τις εκποµπές ρύπων τα µπουζί DENSO Iridium TT σε σχέση µε ένα συµβατικό µπουζί

Ως ένας από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές εξαρτηµάτων αυτοκινήτων στον κόσµο, η φιλοδοξία της DENSO είναι να αναλάβει κεντρικό ρόλο στην αποτελεσµατική λειτουργία των οχηµάτων και των εξαρτηµάτων, επιτρέποντας στα οχήµατα να πληρούν τα τρέχοντα πρότυπα εκποµπών ρύπων. Η εταιρεία καινοτοµεί συνεχώς για να προσφέρει νέες τεχνολογίες µπουζί, βελτιστοποιώντας την ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και το εύρος λειτουργίας τους. Έτσι οι κινητήρες επιτυγχάνουν πάντα έγκαιρη ανάφλεξη και εξασφαλίζουν καθαρή καύση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Είναι σηµαντικό να ελέγχετε και να διατηρείτε την «υγεία» των µπουζί. Η συχνότερη αντικατάστασή τους είναι το πρώτο βήµα. Ακόµα καλύτερα είναι να το αντικαταστήσετε µε ένα νέο µπουζί Denso TT. Έτσι διασφαλίζετε ότι εφαρµόζεται νέα τεχνολογία στον κινητήρα.


Ο έλεγχος και η τακτική αντικατάσταση των µπουζί συµβάλλει στη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας τους. Με τη χρήση µπουζί TT, το αυτοκίνητο εξοπλίζεται µε τεχνολογία αιχµής για βέλτιστη απόδοση και χαµηλότερες εκποµπές ρύπων.

Λιγότερες αστοχίες σηµαίνει χαµηλότερες εκποµπές

Τα μπουζί μεταφέρουν ενέργεια ανάφλεξης στον θάλαμο καύσης και δημιουργούν τον σπινθήρα μεταξύ της γείωσης και του κεντρικού ηλεκτροδίου, αναφλέγοντας το μείγμα αέρα/καυσίμου. Λειτουργούν σε πτητική ατμόσφαιρα με υψηλές κυμαινόμενες θερμοκρασίες.

Με την πάροδο του χρόνου, τα ηλεκτρόδια των μπουζί ενδέχεται να φθαρούν. Αυξάνεται ταυτόχρονα η τάση ανάφλεξης που απαιτείται για να λειτουργήσουν σωστά. Τελικά, μπορεί να φθάσουν σε σημείο στο οποίο η ζήτηση τάσης ανάφλεξής τους δεν υποστηρίζεται από το δευτερεύον του πολλαπλασιαστή, οδηγώντας ενδεχομένως σε ρετάρισμα. Οι αυξημένες διακοπές σχετίζονται άμεσα με τις αυξημένες εκπομπές, καθώς παράγουν απόβλητα και κάνουν το όχημα να λειτουργεί λιγότερο αποτελεσματικά.


Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος βλάβης των µπουζί (και ως εκ τούτου οι εκποµπές ρύπων), η DENSO συµβουλεύει τα συνεργεία να αποθηκεύουν και να τοποθετούν µπουζί που αντιστοιχούν σε ποιότητα ΟΕ και έχουν νεότερη τεχνολογία από τα ανταλλακτικά OEM. Η εταιρεία συνιστά, επίσης, τακτικά προληπτικά σέρβις. Περιοδική διάγνωση και, εάν χρειάζεται, αντικατάσταση µπουζί κατά τη διάρκεια των διαστηµάτων σέρβις, πριν ανάψει η προειδοποιητική ένδειξη.

Η λήψη προληπτικών μέτρων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ρεταρίσματος ή εναπόθεσης άνθρακα, διατηρώντας, έτσι, τη μέγιστη απόδοση καυσίμου και βοηθώντας το αυτοκίνητο να συνεχίσει να πληροί όλα τα πρότυπα εκπομπών ρύπων.

Η DENSO είναι κορυφαίος κατασκευαστής μπουζί από το 1959 και, σήμερα, διαθέτει μία ολοκληρωμένη γκάμα μπουζί, σύμφωνα με τα πρότυπα QS 9000 και ISO 9000, με εγγύηση «μηδενικού ελαττώματος». Αυτή η εξαιρετική αξιοπιστία είναι επίσης διαθέσιμη στην αγορά Aftermarket.

ΠΗΓΗ: DENSO  

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.