Νεκρό σημείο
management

Νεκρό σημείο

Το συνεργείο είναι μία επιχείρηση, που σημαίνει ότι αναλαμβάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο με σκοπό το κέρδος. “Αγοράζει” ώρες από τους υπαλλήλους - μηχανικούς και τις “πουλά” στους πελάτες του.

Η διοίκηση και ο έλεγχος μίας τέτοιας επιχείρησης (όπως και κάθε επιχείρησης που πουλά υπηρεσίες) δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι γνωστή η εικόνα συνεργείου που όλη την εβδομάδα είναι γεμάτο αυτοκίνητα και την Παρασκευή το συρτάρι του ταμείου είναι άδειο. Στο συγκεκριμένο άρθρο προσεγγίζουμε το θέμα του νεκρού σημείου. Του σημείου που το συνεργείο ισοφαρίζει τα έσοδα με τα έξοδα, του σημείου που ξεκινά το κέρδος.

Κερδοφορία

Για να είναι κερδοφόρα μία επιχείρηση πρέπει τα έσοδά της να ξεπερνούν τα έξοδα:

Έσοδα > Έξοδα ή με άλλα λόγια Πωλήσεις > Κόστους

Ο υπολογισμός αυτός είναι εύκολος. Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται αυτόματα από το λογιστικό πρόγραμμα. Δουλειά του διαχειριστή είναι να παρακολουθεί μεγέθη και δείκτες που να του δείχνουν τι πάει καλά, τι δεν πάει και τι ενέργειες είναι απαραίτητες για να είναι το συνεργείο βιώσιμο και κερδοφόρο.

Για ένα συνεργείο ισχύει: Πωλήσεις – Μεταβλητά κόστη = Περιθώριο συνεργείου Περιθώριο συνεργείου –  Άμεσα κόστη = Εμπορικό περιθώριο Εμπορικό περιθώριο – Γενικά έξοδα = Επιχειρηματικό κέρδος Επιχειρηματικό κέρδος – Τόκοι = Κέρδος προ φόρων

Τα έσοδα του συνεργείου προέρχονται από πωλήσεις ωρών εργασίας στους πελάτες του. Για να αυξήσει τα έσοδά του ένα συνεργείο πρέπει να πουλά περισσότερες ώρες εργασίας σε καλύτερη τιμή. Από την άλλη πλευρά τα έξοδά του είναι άμεσα (εργατικά), έμμεσα και γενικά έξοδα.

Κόστη

Τα κόστη του συνεργείου είναι κυρίως οι μισθοί του προσωπικού αλλά και:

 1. το ενοίκιο
 2. οι εξοφλήσεις δανείων
 3. οι τόκοι
 4. τα έξοδα για διαφήμιση
 5. τα έξοδα για εκπαίδευση
 6. φως, νερό, τηλέφωνο
 7. αναλώσιμα, κλπ

Άμεσο Κόστος

Το κόστος σε εργατικά μίας εργατοώρας στο συνεργείο είναι αρκετά υψηλό, υψηλότερο από ότι θεωρεί συνήθως κανείς. Θεωρώντας εβδομάδα με 40 ώρες εργασίας σημαίνει ότι το χρόνο (52 εβδομάδες) οι αμοιβόμενες ώρες ενός μηχανικού είναι 40 Χ 52 = 2.080.

Ας δούμε από αυτές πόσες πραγματικά δουλεύει:

 • Διακοπές 4 Χ 40 = 160 ώρες
 • Αργίες 13 Χ 8 = 104 ώρες
 • Μικροάδειες – αναρρωτικές, κατά προσέγγιση στατιστικά = 48 ώρες
 • Νεκρές ώρες όπου βρίσκεται ο μηχανικός στο συνεργείο αλλά δεν δουλεύει γιατί . . . πίνει καφέ, μιλά στο τηλέφωνο, είναι στην τουαλέτα, κλπ, από στατιστικά στοιχεία = 104 ώρες.

Το σύνολο των ωρών που πραγματικά δουλεύει ένας μηχανικός είναι 1.660 και πληρώνεται 14 μηνιάτικα συν τις ασφαλιστικές εισφορές. Εάν λοιπόν ένας τεχνίτης πληρώνεται σε ετήσια βάση προς 15.000,00€, το εργατικό κόστος της ώρας είναι 15.000,00 : 1.660 = 9,00€.

Χρεώνοντας, για παράδειγμα, 30,00€ / ώρα, έχουμε ένα περιθώριο 30,00 – 9,00 = 21,00€ / ώρα για να καλύψουμε τα υπόλοιπα κόστη του συνεργείου και να βγάλουμε κάποιο κέρδος.

Εσωτερικές χρεώσεις

Τα έσοδα του συνεργείου προέρχονται από πωλήσεις ωρών εργασίας, που τις πουλά σε πελάτες αλλά και στην ίδια την επιχείρηση. Οι εσωτερικές χρεώσεις (οι ώρες που η επιχείρηση πουλά στον εαυτό της) είναι ένας παράγων που ελάχιστοι επιχειρηματίες λαμβάνουν υπ όψιν. Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Επιχειρηματίας παραπονείται ότι το συνεργείο μπαίνει μονίμως μέσα, ενώ από τις πωλήσεις ραδιοκασετόφωνων βγαίνει εύκολο κέρδος. 10 πωλήσεις την εβδομάδα επί 100 ευρώ κέρδος η κάθε μία μας κάνουν 1000€. Δεν υπολογίζει όμως ότι στην πώληση υπήρξε και δωρεάν τοποθέτηση.

Το συνεργείο που πουλά στους πελάτες του 50 ευρώ την ώρα, για να τοποθετήσει 10 κασετόφωνα επί δύο ώρες το καθένα σημαίνει ότι θα εισέπραττε 1000€. Που βρίσκεται λοιπόν το κέρδος;


Ο σωστός τρόπος είναι να χρεώνει το συνεργείο εσωτερικά την ώρα σε τιμή κόστους. Δηλαδή 2 ώρες επί 40€, που κοστίζει η κάθε ώρα, 80€. Άρα από κάθε ραδιοκασετόφωνο που πρέπει να μοιραστούν μεταξύ του συνεργείου και του τμήματος ανταλλακτικών.

(Να τονίσουμε, ότι οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές, και για κάθε συνεργείο είναι διαφορετικές. Εδώ τις χρησιμοποιούμε απλά για το παράδειγμα.)

Στις εσωτερικές χρεώσεις πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις εγγυήσεις, μιας και συνήθως σε αυτές η αποζημίωση είναι στα επίπεδα του κοστολογίου.

Τα έσοδα ανά πωλούμενη ώρα διαφέρουν από την ωριαία χρέωση της ώρας. Πρέπει σε αυτή να προσθέσουμε το κέρδος από την πώληση των ανταλλακτικών.

Θα δεχθούμε αυθαίρετα ότι η σχέση εσόδων ανταλλακτικών για κάθε ώρα είναι 1,5 : 1. Η σχέση αυτή μεταβάλλεται ανάλογα με το συνεργείο, την ειδικότητα που έχει και την πηγή απ’ όπου προμηθεύεται τα ανταλλακτικά. Με ένα μέσο κέρδος 20% από τα ανταλλακτικά, τα έσοδα από κάθε ώρα που πουλήθηκε είναι ίσα με την ωριαία χρέωση επί [1+(1,5Χ0,2)], δηλαδή περίπου η ωριαία χρέωση επί 1,3.

Νεκρό σημείο

Νεκρό σημείο (BREAK EVEN POINT ή Β.Ε.Ρ. σε συντομογραφία) είναι ο ελάχιστος αριθμός ωρών που πρέπει να πουλήσει το συνεργείο σε πελάτες ώστε να καλύψει τα κόστη και να αρχίσει να αποδίδει κέρδος.

B.E.P. =  (Συνολικά κόστη – Έσοδα εσωτερικών χρεώσεων) / Έσοδα ανά πωληθείσα ώρα


Παραδειγμα 1

Ας εξετάσουμε ένα συνεργείο με την εξής σύνθεση: ένας διευθυντής, ένας στην υποδοχή, 6 μηχανικοί, ένας βοηθός, ένας ταμίας. Οι ώρες που μπορεί να πουλήσει το συνεργείο σε ετήσια βάση είναι:
6 τεχνίτες Χ 1.660 ώρες = 9.960 ώρες
1 βοηθός 1.660 : 2 = 830 ώρες
Σύνολο: 10.790 ώρες

Τα δυνητικά έσοδα του συνεργείου σε ευρώ, εάν χρεώνει την ώρα 40€ προς τους πελάτες και 30€ για τις εγγυήσεις οι οποίες αποτελούν το 20% των ωρών που πουλά, είναι:
ΧΠ: 10.790 Χ 80% = 8.632 Χ 40 = 354.280 ευρώ
Ε: 10.790 Χ 20% = 2.158 Χ 30 = 64.740 ευρώ
Σύνολο = 419.020 ευρώ


Παραδειγμα 2

Ας εξετάσουμε ένα συνεργείο με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:
Έσοδα συνεργείου
Εξωτερικοί πελάτες (5.500 ώρες Χ 35,00€) = 192.500
Εγγυήσεις (3.000 ώρες Χ 30,00€) = 90.000
Εσωτερικές εργασίες (2.000 ώρες Χ 30,00€) = 60.000
Έσοδα από ανταλλακτικά
Πωλήσεις λιανικής 15.000,00€
Πωλήσεις μέσω συνεργείου 410.000,00€
Κόστη προσωπικού
Διευθυντής συνεργείου  20.000,00€
Αποθηκάριος 15.000,00€
Μηχανικοί (6) 15.000,00€
Ταμίας 12.000,00€
Άλλα κόστη συνεργείου
Αποσβέσεις εξοπλισμού συνεργείου 6.000,00€
Αναλώσιμα 3.500,00€
Κόστος πωληθέντων ανταλλακτικών 300.000,00€
Διάφορα άμεσα κόστη 3.000,00€
Ενοίκιο 10.000,00€
ΔΕΗ ΟΤΕ 4.000,00€
Διοικητικά κόστη 3.000,00€

Ο υπολογισμός της ωριαίας χρέωσης είναι ο παρακάτω:
Έσοδα από εργασίες: 192.500 + 90.000 + 60.000 = 342.500
Ώρες εργασίας: 5.500 + 3.000 + 2.000 = 10.500
Ωριαία χρέωση: 342.500 / 10.500 = 32,61
Οπότε προκύπτει ότι οι ώρες που αντιστοιχεί το νεκρό σημείο του συνεργείου είναι:
Ωριαία χρέωση: = 32,61 Εργατικό κόστος = 15.000 / 1.662 = 9,02
Περιθώριο συνεισφοράς: 32,61 – 9,02 = 23,59
Συνολικό Κόστος:  20.000 + 15.000 + 12.000 + 6.000 + 3.500 + 3.000 + 10.000 + 4.000 + 3.000 = 76.500
Ώρες Νεκρού Σημείου: 76.500 / 23,59 = 3.242 ή 3.242 / 52 = 62,5 ώρες ανά εβδομάδα
Ενώ σε περίπτωση που λάβουμε υπ’ όψιν και το περιθώριο των ανταλλακτικών:
Έσοδα από ανταλλακτικά: 15.000 + 410.000 = 425.000
Κέρδη από ανταλλακτικά: 425.000 – 300.000 = 125.000
Κέρδη από ανταλλακτικά ανά ώρα: 125.000 / 10.500 = 11,90
Περιθώριο ανά ώρα: 11,90 + 23,59 = 35,49
Ώρες Νεκρού Σημείου: 76.500 / 35,49 = 2.155 ή 2.155 / 52 = 41,4 ώρες ανά εβδομάδα


Συμπέρασμα
Αρμενίζει χωρίς πυξίδα, όποιος προϊστάμενος συνεργείου δεν γνωρίζει ποιο είναι το ημερήσιο κόστος του, σε πόσες ώρες αντιστοιχεί το νεκρό σημείο, ή πόσο πρέπει να πουλά την ώρα του για να ισοφαρίσει τα έξοδα. Όλες οι επιχειρηματικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με στοιχεία και όχι διαβάζοντας το ωροσκόπιο ή μελετώντας το φλιτζάνι του καφέ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ