Το γύρισμα του στοκ
ανταλλακτικά

Το γύρισμα του στοκ

Όταν αγοράζει κανείς ανταλλακτικά και τα πουλά σε σύντομο χρονικό διάστημα, βγάζει κέρδος, ενώ αν κάθονται στο ράφι, κοστίζουν. Όσο λοιπόν αργεί η πώληση, τόσο περιορίζεται το περιθώριο κέρδους. Αυτόν τον δείκτη απόδοσης του τμήματος ανταλλακτικών εξετάζει το γύρισμα του στοκ.

Το γύρισμα του στοκ είναι η βασική μέτρηση της απόδοσης και των συνολικών επιδόσεων του τμήματος ανταλλακτικών. Εκφράζεται με έναν αριθμό (φορές ανά έτος) που πωλείται η συνολική αξία του στοκ. Γύρισμα Στοκ = Ετήσιο κόστος πωλήσεων / Αξία του Στοκ
Το στοκ δεσμεύει χρήματα που επενδύονται στην επιχείρηση και ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά όσες φορές γίνεται περισσότερο, παίρνοντας χρήματα από τις πωλήσεις επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία.
Το γύρισμα του στοκ υπολογίζεται από τα χρήματα που επενδύθηκαν σε στοκ και το κόστος των ανταλλακτικών που πουλήθηκαν σε δεδομένη περίοδο.

Οι βασικές αρχές για τη διαχείριση του στοκ είναι:

  1. Ο ελάχιστος αριθμός που πρέπει να παραγγελθεί για αντικατάσταση του στοκ.
  2. Ο χρόνος για την εκτέλεση της παραγγελίας της αντικατάστασης του στοκ από την στιγμή πώλησης ενός ανταλλακτικού.
  3. Η ταχύτητα με την οποία πωλούνται τα ανταλλακτικά.
  4. Το κόστος αποθήκευσης.
  5. Οι εκπτώσεις ογκωδών αγορών.
  6. Η αντισταθμιστική ζήτηση για το στοκ στο μέλλον εάν διαφοροποιηθεί από τη σημερινή ζήτηση.


Παραδειγμα 1

Εάν έχουμε 1.000€ σε ανταλλακτικά και τα πουλήσουμε με μικτό κέρδος 10% θα κερδίσουμε 100€. Εάν όμως τα ανταλλακτικά αυτά τα πουλήσουμε 5 φορές μέσα στο χρόνο, θα κερδίσουμε 500€, και στις 10 φορές 1.000€ που σημαίνει 100% κέρδος.

Επίσης, εάν πουλήσουμε ανταλλακτικά 1.000€ με κέρδος 50% μία φορά τον χρόνο, κερδίζουμε 500€. Όμως πουλώντας τα ίδια ανταλλακτικά με 10% κέρδος για 10 φορές στο ίδιο χρονικό διάστημα το κέρδος είναι 1.000€.


Παραδειγμα 2

Υπολογισμός γυρίσματος του στοκ:
Ένας έμπορος ανταλλακτικών κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις 700.000€ σε τιμές λιανικής με μικτό κέρδος 30%. Κατά το κλείσιμο στην αποθήκη υπήρχαν ανταλλακτικά 200.000€ σε τιμές λιανικής επίσης.
Για να υπολογίσουμε το γύρισμα του στοκ, πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε τις ετήσιες πωλήσεις, που υπολογίζονται όπως παρακάτω: Ετήσιες πωλήσεις = 700.000 / 7 μήνες Χ 12 μήνες  = 1.200.000€
Το κόστος αυτών των ετήσιων πωλήσεων προσδιορίζεται εάν από την τιμή λιανικής αφαιρέσουμε το γινόμενο των ετήσιων πωλήσεων επί το ποσοστό του μικτού κέρδους: Κόστος Ετήσιων πωλήσεων = Ετήσιες πωλήσεις – (Ετήσιες πωλήσεις x % μικτού κέρδους) = 1.200.000 – ( 1.200.000 x 30%)  =  840.000€.
Οπότε μπορούμε να βρούμε το γύρισμα του στοκ: Γύρισμα Στοκ = Ετήσιο κόστος πωλήσεων / Στοκ = 840.000 / 200.000 = 4,2

Πραγματικό γύρισμα του στοκ

Υπάρχει μία κατηγορία ανταλλακτικών που παραποιεί την εικόνα για το γύρισμα του στοκ. Είναι τα ανταλλακτικά που λόγω ελλείψεων στο στοκ, ο έμπορος τα προμηθεύεται από άλλες πηγές και με παραγγελίες που δεν αποφέρουν κέρδος, όπως οι αεροπορικές παραγγελίες, οι επείγουσες, ή όπως αλλιώς τις ονομάζει κανείς.

Ειδικά εάν στην ίδια επιχείρηση υπάρχει συνεργείο και τμήμα ανταλλακτικών, τότε τα ανταλλακτικά για αυτοκίνητα που ακινητοποιούνται μπορεί να είναι πάρα πολλά σε ποσοστό. Χάριν της ικανοποίησης του πελάτη, τα ανταλλακτικά αυτά τα προμηθεύεται η επιχείρηση χωρίς κέρδος ή και με ζημία. Έτσι τα ανταλλακτικά αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον υπολογισμό του γυρίσματος του στοκ. Τότε μιλάμε για πραγματικό γύρισμα.


Παραδειγμα 3

Ας δούμε το προηγούμενο παράδειγμα με δεδομένο ότι τα ανταλλακτικά V.O.R αποτελούν το 30% των παραγγελιών. (V.O.R.: προέρχεται από την έκφραση Vehicle On Road που σημαίνει ακινητοποιημένο αυτοκίνητο. Αντιστοιχεί με τα γαλλικά αρχικά V.S.P  ή τα ιταλικά F.M.)
Οι ετήσιες πωλήσεις των 1.200.000€ αντιστοιχούν σε: 1.200.000 x 70% = 840.000€ που προέρχονται από το στοκ και  1.200.000 x 30% = 360.000€ που είναι πωλήσεις V.O.R.
Το κόστος των πωλήσεων από το στοκ είναι: Ετήσιες πωλήσεις – (Ετήσιες πωλήσεις x % μικτού κέρδους) =  840.000 – ( 840.000 x 30%) = 840.000 – 252.000 = 588.000€
Οπότε το πραγματικό γύρισμα του στοκ είναι: 588.000 / 200.000 = 2,94

Κερδοφορία και ικανοποίηση πελάτη

Όσο ανεβαίνει το γύρισμα του στοκ ανεβαίνει και η κερδοφορία. Δυστυχώς όμως κατεβαίνει το ποσοστό των ικανοποιημένων πελατών. Υψηλό γύρισμα του στοκ σημαίνει έξυπνες, μικρές παραγγελίες, ώστε να υπάρχει μικρή ποσότητα ακίνητων ανταλλακτικών στο ράφι. Τι γίνεται όμως με τα βραδέως κινούμενα ανταλλακτικά; Όταν ο πελάτης ζητήσει εκείνο το περίεργο ανταλλακτικό που μία φορά στα δύο χρόνια κινείται, θα το έχουμε στο ράφι, ή θα αγανακτήσει μέχρι να έλθει η αεροπορική;

Άλλο ένα σημαντικό θέμα είναι και η χρονική διάρκεια που χρειάζεται για μία παραγγελία αποθέματος. Εάν είναι γρήγορη η τροφοδοσία της αποθήκης με παραγγελίες αποθέματος, παραγγελίες με υψηλό μικτό κέρδος, τότε το γύρισμα του στοκ μπορεί να είναι υψηλό. Όσο μεγαλώνει ο χρόνος που χρειάζεται μία παραγγελία αποθέματος, τόσο χαμηλότερες πρέπει να είναι οι τιμές του γυρίσματος του στοκ.

Ένας εμπειρικός – προσεγγιστικός κανόνας λέει πως για παραγγελίες αποθέματος κάθε 2 μήνες, το γύρισμα του στοκ δεν μπορεί να είναι καλύτερο από 3, ενώ για παραγγελίες αποθέματος εβδομαδιαίες το γύρισμα του στοκ μπορεί να ξεπεράσει το 10.

Παρόλα αυτά, για υψηλούς δείκτες ικανοποίησης του πελάτη, το γύρισμα του στοκ πρέπει να είναι αρκετά χαμηλότερο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.