Δημιουργία ψηφιακού μητρώου
ΕΟΒΕΑΜΜ

Δημιουργία ψηφιακού μητρώου

Την ικανοποίησή της εκφράζει η ΕΟΒΕΑΜΜ για την έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας ψηφιακού μητρώου, έπειτα από την αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, με την Υπουργική Απόφαση «βαίνει προς υλοποίηση πάγιο αίτημα του κλάδου, καθώς καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου, στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένα με ηλεκτρονικό τρόπο τα νομίμως λειτουργούντα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, οι νομίμως λειτουργούντες σταθμοί αυτοκινήτων (Parking), τα νομίμως λειτουργούντα πλυντήρια – λιπαντήρια, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των εγκαταστάσεων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων των σχετικών ελέγχων». Όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται μέχρι τις 9 Αυγούστου 2021 να ενημερώσουν την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα απαραίτητα στοιχεία. Όπως επισημαίνει η ΕΟΒΕΑΜΜ, υπάρχει αρκετός χρόνος και «δεν πρέπει να γίνονται βιαστικές κινήσεις». Ολόκληρη η ανακοίνωση, με τα βασικά σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας: eoveamm.gr.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ