NGK

ECO VISION 2030: Το όραµα για την κλιµατική ουδετερότητα

10/11/2021
Με το «Eco Vision 2030» η NGK SPARK PLUG καθορίζει τα βήµατά της για τα επόµενα χρόνια και αναλαµβάνει πρωτοβουλίες ώστε να µειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωµα και να επιτύχει τον στόχο της για ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050.

Η αυτοκινητοβιοµηχανία και συνολικά η παγκόσµια κοινότητα προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της κλιµατικής αλλαγής. Η NGK SPARK PLUG δηµιουργεί το οικολογικό της όραµα «Eco Vision». Στόχος της εταιρείας μέχρι το 2050 είναι να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα.

Ακολουθώντας τη νέα αυτή περιβαλλοντική πολιτική, η NGK SPARK PLUG, µία από τις κορυφαίες εταιρείες στην τεχνολογία ανάφλεξης και αισθητήρων, προωθεί ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ενέργειες αυτές αφορούν στη διατήρηση µίας καλής ισορροπίας µεταξύ εταιρικής διαχείρισης και ανάπτυξης. Οι ενέργειες βασίζονται στη συµµετοχή όλων των εργαζοµένων στην εταιρεία. Στόχος να συµβάλλουν στην οικοδόµηση µίας βιώσιµης κοινωνίας.

«Eco Vision 2030» – Όραμα για την κλιματική ουδετερότητα

Θέτοντας ως στόχο την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2050, η NGK SPARK PLUG δηµιούργησε το «Eco Vision 2030». Με βάση τους «Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης» των Ηνωµένων Εθνών, αυτό το όραµα καθορίζει τα βήµατα για την επιθυµητή πορεία της εταιρείας µέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Επίσης καθορίζεται και το σχέδιο για τα επόµενα δέκα χρόνια, έως το 2040.

Για τη δημιουργία του «Eco Vision 2030», αναλύθηκαν οι επιπτώσεις που έχουν οι καθημερινές δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρείας, τόσο στην κοινωνία όσο και στις επιχειρήσεις, και τελικά εντοπίστηκαν 13 ζητήματα. Από αυτά, επιλέχθηκαν τέσσερα βασικά θέματα, τα οποία θεωρήθηκε ότι έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Έπειτα, καθορίστηκαν αριθμητικοί στόχοι για τη βελτίωσή τους. Τα 4 αυτά θέματα είναι τα εξής: «Απάντηση στην κλιματική αλλαγή», «Διεύρυνση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον», «Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων» και «Διαχείριση αποβλήτων». Μέσω του «Eco Vision 2030», όλοι οι εργαζόμενοι στην NGK SPARK PLUG θα συνεργαστούν για να συμβάλλουν στην υλοποίηση της ουδετερότητας του άνθρακα και των μηδενικών εκπομπών ρύπων.


«Βρισκόμαστε σε μία άνευ προηγουμένου αλλαγή στην εταιρεία μας», λέει ο Damien Germes, Πρόεδρος & CEO της NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH, Περιφερειακός Πρόεδρος EMEA και Ανώτερο στέλεχος της παγκόσμιας έδρας στην Ιαπωνία. «Αν και η αντιμετώπιση του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής μάς φέρνει αντιμέτωπους με πολλές προκλήσεις, προσφέρει επίσης πολλές ευκαιρίες, τις οποίες επιθυμούμε να εκμεταλλευτούμε. Με το Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Διαχείρισης, ‘Nittoku BX’, έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία μετασχηματισμού της εταιρείας σε μία περιβαλλοντικά βιώσιμη βιομηχανία του μέλλοντος».

Ηχηρή απάντηση στην κλιματική αλλαγή

Όσον αφορά τον στόχο «Απάντηση στην κλιματική αλλαγή», η εταιρεία στοχεύει έως το 2030, σε μείωση κατά 30% των εκπομπών CO2 συγκριτικά με τα στοιχεία του 2018. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που συμβάλλουν σε μία κοινωνία απαλλαγμένη από άνθρακα. Πράγματι, η εταιρεία έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα σε αυτό το θέμα. Αυτό αποδεικνύεται από τη συναρπαστική πρόοδο που σημειώνει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας Κυψελών Καυσίμου Στερεού Οξειδίου (Solid Oxide Fuel Cell – SOFC). Αυτό, επιπλέον, θα προσφέρει περισσότερα οφέλη στο μέλλον, όταν το – απαλλαγμένο από άνθρακα – υδρογόνο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο.

Μελέτη και αξιοποίηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον

Σχετικά με τη «Διεύρυνση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον», η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα σύστημα πιστοποίησης για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, το οποίο αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής. Τα προϊόντα που πληρούν τα πρότυπα πιστοποίησης θα ανακοινώνονται ετησίως, με τον τίτλο «Nittoku Green Products». Αυτό το σύστημα πιστοποίησης, ουσιαστικά, θα επιταχύνει τη δημιουργία προϊόντων, φιλικών προς το περιβάλλον.

Εξοικονόμηση υδάτων και διαχείρηση αποβλήτων

Η «Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων» στοχεύει στη διατήρηση της έντασης της κατανάλωσης νερού κάτω από τα επίπεδα του οικονομικού έτους 2018. Μέσω της εφαρμογής βιώσιμων επιχειρηματικών λειτουργιών, η εταιρεία δίνει επίσης μεγαλύτερη έμφαση στη «Διαχείριση αποβλήτων». Με αυτήν την πολιτική η NGK SPARK PLUG επιδιώκει να επιτύχει ποσοστό αποτελεσματικής χρήσης άνω του 95% στα απόβλητα. Θα δοθεί ακόμη περισσότερη προσοχή στα «3R» (reduce, reuse, recycle – μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση). Η εταιρεία θα στοχεύσει σε μείωση τουλάχιστον 1% του όγκου των αποβλήτων, σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2018.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.