Εφαρμογές 5G στην αυτοκινητοβιομηχανία
5G

Εφαρμογές 5G στην αυτοκινητοβιομηχανία

Το νέο ευρωπαϊκό έργο 5G-IANA, υπό τον συντονισμό του ΕΠΙΣΕΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στοχεύει να επιταχύνει τη δημιουργία και την αξιοποίηση ευφυών εφαρμογών 5G στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το έργο 5G-IANA επιδιώκει να προσφέρει σε νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους με τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία 5G. Στο ευρωπαϊκό έργο, που ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες, συμμετέχουν συνολικά 16 εταίροι από 8 Ευρωπαϊκές χώρες, για να  επιταχύνουν τον σχεδιασμό και τη χρήση δικτύων 5G σε βασικούς τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου οι πρακτικές επιχειρηματικές εφαρμογές 5G/B5G μπορούν να προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες.

Συντονιστικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό έργο έχει η ελληνική πλευρά που εκπροσωπείται από την ερευνητική ομάδα ISENSE Research Group του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Σύνδεση με την αγορά

Μέσα από την ανοιχτή πειραματική πλατφόρμα 5G που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε βασικούς τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, θα αναπτύξουν, θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν τις υπηρεσίες τους πριν αυτές περάσουν στο τελικό στάδιο της εμπορικής εκμετάλλευσης. Έτσι, το έργο κινείται απευθείας προς την αγορά και θέτει ως στόχο την ταχεία και ευρεία υιοθέτηση των 5G υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών, θα πραγματοποιηθούν επτά πιλοτικές δοκιμές σε δύο υπάρχουσες υποδομές 5G, στο Ουλμ της Γερμανίας και στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Ακόμη, θα προταθεί μία νέα αρχιτεκτονική, καθώς και νέοι μηχανισμοί ενορχήστρωσης δικτυακών εφαρμογών και διαχείρισης εικονικών λειτουργιών δικτύου (Virtual Network Functions – VNF), ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των υπηρεσιών δικτύου σε διάφορα πεδία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, π.χ. σε οχήματα, οδικές υποδομές, κόμβους δικτύων (Mobile Edge Computing – MEC nodes) και υπολογιστικούς πόρους νέφους (cloud resources).

Πολλαπλά οφέλη από το έργο καινοτομίας

Από την κεφαλή της ομάδας συντονισμού του έργου 5G-IANA, ο Δρ Άγγελος Αμδίτης,  Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, αναφέρθηκε στα σημαντικά οφέλη που αναμένεται να επιφέρει το έργο. Αυτά αφορούν τόσο τον τομέα της οδικής ασφάλειας – π.χ. με την παροχή ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης- αλλά και περιβαλλοντολογικά οφέλη – π.χ. με την αξιοποίηση δεδομένων για την βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας και την εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές. Χαρακτηριστικά, υπογραμμίζει και τα οφέλη που προκύπτουν σε επίπεδο οικονομίας, καθώς τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να ανοίξουν νέους δρόμους για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες στο χώρο και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το έργο, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020», αποτελεί μέρος της πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την υιοθέτηση και εξάπλωση της τεχνολογίας 5G ως βασικού μέσου για τη δημιουργία προηγμένων υπηρεσιών στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 5G-IANA.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.