Εκπομπές ρύπων αυτόνομων οχημάτων  
αυτόματα οχήματα

Εκπομπές ρύπων αυτόνομων οχημάτων  

Μία νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του πανεπιστημίου ΜΙΤ, έδειξε ότι στο μέλλον, η ποσότητα της ενέργειας που θα απαιτείται για τη λειτουργία των υπολογιστών σε έναν παγκόσμιο στόλο αυτόνομων οχημάτων (AV) θα μπορούσε να δημιουργήσει την ίδια ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσες όλα τα κέντρα δεδομένων στον κόσμο σήμερα. 

Η μελέτη διερεύνησε τη δυνητική κατανάλωση ενέργειας και τις σχετιζόμενες εκπομπές άνθρακα, εάν τα αυτόνομα οχήματα υιοθετούνταν ευρέως. Προς το παρόν, τα κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν τις υποδομές υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των εφαρμογών αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,3% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Καθώς έχει δοθεί μικρή βαρύτητα στο δυνητικό αποτύπωμα των αυτόνομων οχημάτων, οι ερευνητές του ΜΙΤ ανέπτυξαν ένα στατιστικό μοντέλο για να το μελετήσουν. Η ερευνητική ομάδα υπολόγισε ότι 1 δισεκατομμύριο AVs που κινούνται 1 ώρα την ημέρα, με κάθε υπολογιστή να χρησιμοποιεί 840W, θα κατανάλωναν ενέργεια που θα δημιουργούσε σχεδόν την ίδια ποσότητα εκπομπών με τα κέντρα δεδομένων παγκοσμίως. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το όχημα πρέπει να χρησιμοποιεί λιγότερο από 1,2 kW για τον υπολογιστή του, επομένως απαιτείται πολύ πιο αποδοτικό hardware. Μελλοντικά, οι αλγόριθμοι θα μπορούσαν να γίνουν πιο αποδοτικοί, ώστε να απαιτούν λιγότερη υπολογιστική ισχύ. Ωστόσο, αυτό ενδεχομένως θα επηρέαζε την ακρίβειά τους και, κατά συνέπεια, την ασφάλεια του οχήματος. 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ