Αίτημα παράτασης για το ψηφιακό μητρώο
ΕΟΒΕΑΜΜ

Αίτημα παράτασης για το ψηφιακό μητρώο

ψηφιακό μητρώο
Η ΕΟΒΕΑΜΜ αιτήθηκε προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να δοθεί η αναγκαία και εύλογη παράταση της προθεσμίας για την αποστολή στοιχείων των συνεργείων – μελών της για τη δημιουργία του ψηφιακού μητρώου.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 59388/940 Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 5407 Β’ / 09-12-2020), με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου Λειτουργούντων Συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», προβλέπεται η δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου. Εκεί θα είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα όλα τα νόμιμα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων. Καταληκτική ημερομηνία είχε οριστεί η 9η Αυγούστου 2021. Η Ομοσπονδία ελπίζει ότι σύντομα θα υπάρξει η έκδοση της σχετικής παράτασης, ώστε να ενημερώσει αντίστοιχα και τους ενδιαφερόμενους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ