Προτάσεις για νέα πρότυπα Euro 7
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Προτάσεις για νέα πρότυπα Euro 7

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για τα νέα πρότυπα εκπομπών Euro 7, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την επίτευξη της φιλοδοξίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μηδενική ρύπανση. 

Με τα νέα πρότυπα, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα οχήματα θα είναι πολύ καθαρότερα, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας στη βελτιωμένη ποιότητα του αέρα. Για πρώτη φορά, οι νέοι κανόνες προχωρούν πέρα από τη ρύθμιση των εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής και καθορίζουν πρόσθετα όρια για τις εκπομπές σωματιδίων από τα φρένα και κανόνες για τις εκπομπές μικροπλαστικών από τα ελαστικά. Οι κανόνες των προτύπων Euro 7 θέτουν όρια εκπομπών για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, δηλαδή τα αυτοκίνητα, τα ημιφορτηγά, τα λεωφορεία και τα φορτηγά, στο πλαίσιο ενός ενιαίου συνόλου κανόνων. Είναι ουδέτεροι ως προς τα καύσιμα και την τεχνολογία, θέτοντας τα ίδια όρια, ανεξάρτητα από το αν το όχημα χρησιμοποιεί βενζίνη, ντίζελ ή εναλλακτικά καύσιμα. Καθορίζουν, επίσης, όρια εκπομπών για ρύπους που δεν ρυθμίζονταν προηγουμένως, όπως οι εκπομπές οξειδίου του αζώτου, από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Παράλληλα, τα οχήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς η συμμόρφωση για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά θα ελέγχεται έως τα 200.000 χλμ. και 10 έτη, ενώ μέχρι σήμερα οι απαιτήσεις αφορούν τα 100.000 χλμ. και τα 5 έτη. Τέλος, οι κανόνες περιλαμβάνουν και τη μακροβιότητα των συσσωρευτών στα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα ηλεκτρικά οχήματα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.