Μελέτη για την ασφάλεια
ADAS

Μελέτη για την ασφάλεια

Έντεκα κορυφαίες εταιρείες από τον χώρο της αυτοκινητοβιοµηχανίας και της τεχνολογίας στην κινητικότητα ανέπτυξαν µία µελέτη που µπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο για την εξέλιξη της αυτοµατοποιηµένης οδήγησης και τη βελτίωση της ασφάλειας των οχηµάτων.

Με τίτλο “Safety First for Automated Driving” (SaFAD), 11 κορυφαίες εταιρείες – Aptiv, Audi, Baidu, BMW, Continental, Daimler, FCA, HERE, Infineon, Intel, Volkswagen – δημοσίευσαν μία εκτενή μελέτη σχετικά με την κατασκευή, τον έλεγχο και τη λειτουργία ασφαλών αυτοματοποιημένων οχημάτων.

Το ενδιαφέρον των εταιρειών για την ανάπτυξη τεχνολογιών αυτοματοποιημένης οδήγησης έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, με γνώμονα τη μείωση των θανάτων από συγκρούσεις, τη βελτίωση της κίνησης στον δρόμο, αλλά και με την εισαγωγή νέων μοντέλων κινητικότητας. Έτσι, έχει δημιουργηθεί ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών από τις καθιερωμένες εταιρείες, αλλά και ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων, ειδικά στον χώρο της τεχνολογίας.

Η ασφάλεια των αυτοματοποιημένων οχημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική και η αυτοκινητοβιομηχανία επιχειρεί αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει τα πρότυπα ποιότητας.

Με τη συγκεκριμένη μελέτη, οι συντελεστές της αναδεικνύουν τη σημασία του σχεδιασμού συστημάτων που εγγυώνται μία ασφαλή λειτουργία σε κάθε συνθήκη, σε συνδυασμό με μεθόδους επιβεβαίωσης και επαλήθευσης, για τα επίπεδα 3 και 4 της αυτοματοποιημένης οδήγησης, όπως έχουν οριστεί από τoν SAE.

Με αυτόν τον τρόπο, οι κατασκευαστές και οι χρήστες αυτοματοποιημένων οχημάτων διαθέτουν έναν χρήσιμο οδηγό, που ενισχύει τον κοινό στόχο για τη δημιουργία οχημάτων που να είναι «πιο ασφαλή από τον μέσο οδηγό», μέσα από εξαρτήματα, όπως οι κάμερες και τα συστήματα διεύθυνσης.

Συνδυάζοντας, λοιπόν, την ειδίκευση κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων, προμηθευτών και εταιρειών τεχνολογίας, για τη βελτίωση της ασφάλειας, δημιουργήθηκαν 12 κατευθυντήριες αρχές. Η μελέτη εστιάζει σε αυτές τις αρχές – λειτουργίες, που εξελίσσονται περαιτέρω, σε ικανότητες του αυτοματοποιημένου οχήματος, από τις οποίες προκύπτουν τα στοιχεία ασφάλειας.

 1. Ασφαλής χειρισµός: Η αντίδραση του συστήµατος εάν κρίσιµα εξαρτήµατα παρουσιάσουν αστάθεια ή διακοπή στη λειτουργία.
 2. Πεδίο λειτουργικότητας – Operational Design Domain (ODD): H αναγνώριση των συνθηκών υπό τις οποίες το σύστηµα είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί µε ασφάλεια.
 3. Μεταβίβαση του ελέγχου µε πρωτοβουλία του οδηγού: Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήµατος απαιτεί την ξεκάθαρη πρόθεση του οδηγού.
 4. Προστασία: Απαιτείται προστασία από κινδύνους παραβίασης του συστήµατος.
 5. Υπευθυνότητα του χρήστη: Η αναγνώριση της κατάστασης του χρήστη του οχήµατος, ώστε να είναι ικανός να αναλάβει τον έλεγχο µε υπευθυνότητα.
 6. Μεταβίβαση του ελέγχου µε πρωτοβουλία του οχήµατος: Η δυνατότητα του συστήµατος να χειριστεί το όχηµα, σε περίπτωση που ο οδηγός δεν αναλαµβάνει τον έλεγχο.
 7. Αλληλεξάρτηση οδηγού-συστήµατος: Η συνολική αξιολόγηση του συστήµατος ασφάλειας πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις επιπτώσεις της αυτοµατοποίησης στον οδηγό.
 8. Αξιολόγηση ασφάλειας: Η επιβεβαίωση και η επαλήθευση πρέπει να αξιοποιούνται για τη διασφάλιση των στόχων ασφάλειας και τη συνεχή βελτίωση του συστήµατος.
 9. Καταγραφή δεδοµένων: Απαιτείται καταγραφή των πληροφοριών σχετικά µε την κατάσταση του συστήµατος, σε περιπτώσεις αναγνώρισης συµβάντων, σύµφωνα µε το εκάστοτε νοµικό πλαίσιο.
 10. Παθητική ασφάλεια: Η διαρρύθµιση του εσωτερικού του οχήµατος πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης.
 11. Συµπεριφορά στον δρόµο: Η συµπεριφορά του συστήµατος πρέπει να είναι κατανοητή και προβλέψιµη από τους υπόλοιπους χρήστες του δρόµου και σύµφωνη µε τον Κ.Ο.Κ.
 12. Επίπεδο ασφάλειας: Το σύστηµα αναγνωρίζει τα όριά του και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο, αξιολογώντας την ασφαλή µεταβίβαση του ελέγχου στον οδηγό.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ