Ηλεκτροκίνητα: Το νέο τοπίο για τα συνεργεία
ΕΟΒΕΑΜΜ

Ηλεκτροκίνητα: Το νέο τοπίο για τα συνεργεία

Με την επέκταση της ηλεκτροκίνησης, ο επισκευαστικός κλάδος και κυρίως η ανεξάρτητη δευτερογενής αγορά, βρίσκονται µπροστά από αλλαγές και νέες ευκαιρίες. Ο Αθανάσιος Νικολόπουλος, πρόεδρος της ΕΟΒΕΑΜΜ, µας µίλησε για τον σχετικό νόµο που έχει ψηφιστεί στη χώρα µας και αφορά, µεταξύ άλλων, την επισκευή και συντήρηση στα ηλεκτροκίνητα.

Ο νόµος 4710/2020, για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, θέτει τις βάσεις για την εφαρµογή της. Περιλαµβάνει θέµατα που σχετίζονται µε τη συντήρηση και την επισκευή οχηµάτων υψηλής τάσης. Νέα δεδοµένα θεσµοθετούνται, καθώς ορίζεται η λειτουργία των αντίστοιχων συνεργείων και οι κατηγορίες των τεχνιτών. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης.

AutoSpecialist: Ποια είναι η γενική άποψή σας για τον νέο νόµο για τα ηλεκτροκίνητα;

Αθανάσιος Νικολόπουλος: Καταρχήν, είναι αυτονόητο ότι η νομοθέτηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας ήταν μία αναγκαιότητα, δεδομένου ότι αποτελεί το μέλλον της αυτοκίνησης. Από εκεί και πέρα, οι γενικές κατευθύνσεις του Νόμου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, κυρίως, δε, το γεγονός ότι ρητώς ορίζεται η δυνατότητα λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης εντός των εγκαταστάσεων άλλου συνεργείου.

Πώς σας φαίνεται ο διαχωρισµός σε τεχνίτες Α και Β;

Ο διαχωρισµός είναι καταρχήν ορθός, µε την έννοια ότι θα πρέπει να διαχωρίζονται οι τεχνίτες που είναι αρµόδιοι να επεµβαίνουν στο ηλεκτρικό κύκλωµα (Κατηγορία 2) από τους τεχνίτες που παρεµβαίνουν, βάσει της ειδικότητάς τους, σε άλλα µέρη του ηλεκτροκίνητου οχήµατος (Κατηγορία 1) και θα πρέπει να γνωρίζουν τα στοιχειώδη για την ασφαλή επισκευή τους στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους. Από εκεί και πέρα, θεωρούµε ότι οι λοιπές ειδικότητες, εφόσον ενταχθούν στην Κατηγορία 1, δεν είναι αναγκαίο να απασχολούν προσωπικό της Κατηγορίας 2, προκειµένου να προβαίνουν στην επισκευή και συντήρηση των ηλεκτροκίνητων οχηµάτων στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους, καθώς δεν θα παρεµβαίνουν στο ηλεκτρικό κύκλωµα.

Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει κάποια αναθεώρηση στον Ν1575 του 85 σχετικά µε τις ειδικότητες;

Προφανώς θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές με βάση το νέο πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση, αλλά όχι όσον αφορά στις ειδικότητες, αφού οι ειδικότητες των ηλεκτροτεχνιτών – μηχανοτεχνιτών και τεχνιτών μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων θα επεμβαίνουν στο ηλεκτρικό κύκλωμα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Πιστεύετε ότι τελικά θα αποκτήσουν επαρκή κατάρτιση οι Έλληνες µηχανικοί, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ηλεκτροκίνητων οχηµάτων;

Είµαι βέβαιος ότι ο κλάδος θα ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις των ηλεκτροκίνητων οχηµάτων. Η ΕΟΒΕΑΜΜ εδώ και αρκετά χρόνια, σε συνεργασία κυρίως µε το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, προωθεί µε επιτυχία σχετικά προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρτισης των επαγγελµατιών του κλάδου, δράση η οποία θα συνεχιστεί και στο µέλλον.

Μπορεί ένα συνεργείο σήµερα να διαθέσει ανεξάρτητους χώρους ανά ειδικότητα (για υγραεριοκίνητα, ηλεκτροκίνητα, κλπ), ή προσανατολιζόµαστε σε νέα πρότυπα;

Το ζήτημα της χωροθέτησης των συνεργείων, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, είναι κομβικής σημασίας για τον κλάδο. Δεδομένου ότι η αεριοκίνηση και η ηλεκτροκίνηση διαρκώς επεκτείνονται, θεωρούμε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των συνεργείων αυτών θα πρέπει να είναι εύλογοι, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα συστέγασης στην ίδια εγκατάσταση. Φυσικά, με την τήρηση των απολύτως αναγκαίων όρων ασφαλείας. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή οι όροι – προϋποθέσεις για τη λειτουργία των συγκεκριμένων συνεργείων τεθούν σε μαξιμαλιστική βάση, η υλοποίησή τους θα αντιμετωπίσει σημαντικές δυσχέρειες, σε βάρος του επισκευαστικού κλάδου και εν τέλει του τελικού καταναλωτή.

Πόσο θα κοστίσει η ηλεκτροκίνηση σε θέσεις εργασίας στα συνεργεία;

Με βάση την ενημέρωση που έχουμε για το πλαίσιο που είναι υπό επεξεργασία, θα απαιτηθεί η πρόσληψη τουλάχιστον ενός υπεύθυνου τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, ακόμα και σε συνεργεία άλλων ειδικοτήτων, γεγονός που κρίνεται μη βιώσιμο με τα υπάρχοντα δεδομένα της αγοράς, Από μέρους μας, θεωρούμε ότι οι λοιπές ειδικότητες, εφόσον λάβουν πιστοποίηση Κατηγορίας 1, δεν είναι αναγκαίο να απασχολούν προσωπικό της Κατηγορίας 2, προκειμένου να προβαίνουν στην επισκευή και συντήρηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους, δεδομένου ότι δεν θα παρεμβαίνουν στο ηλεκτρικό κύκλωμα και θα διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για την ασφαλή επισκευή.

Σύµφωνα µε προβλέψεις, στην επόµενη δεκαετία θα υπάρξει µία σηµαντική µείωση στον τζίρο της δευτερογενούς αγοράς. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να το αντιµετωπίσουν αυτό τα συνεργεία;

Προφανώς η εξειδίκευση και η αυτοµατοποίηση, σε συνδυασµό µε τη διαρκή επιµόρφωση, θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της αναγκαίας προσαρµογής στα νέα δεδοµένα. Ωστόσο, απαιτείται η ουσιαστική στήριξη της Πολιτείας, η οποία είναι σχεδόν ανύπαρκτη µέχρι σήµερα. Ειδικά, σε έναν κλάδο που επί δεκαετίες προσφέρει τα µέγιστα στην ελληνική οικονοµία και στην εγχώρια απασχόληση, σε µία χώρα όπως η δική µας, όπου δεν παράγονται οχήµατα και ανταλλακτικά.

Η ηλεκτροκίνηση συνδυάζεται µε τη νέα τεχνολογία. Πώς θα µπορέσουν τα ανεξάρτητα συνεργεία να έχουν πρόσβαση σε αυτή;

Με βάση το κοινοτικό πλαίσιο, τα ανεξάρτητα συνεργεία έχουν και πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση σε όλες τις τεχνικές πληροφορίες, και υπό τους ίδιους όρους, με τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Συνεπώς, δεν νοείται κανένας απολύτως περιορισμός στη σχετική πρόσβαση. Εξυπακούεται ότι δεν θα πρέπει να τεθούν, σε επίπεδο νομικού πλαισίου, όροι εξάρτησης των συνεργείων από τις αντιπροσωπείες οχημάτων.

Κατά πόσο σας έλαβε υπόψιν του το ΥΜΕ στη σύνταξη του νοµοσχεδίου;

Εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει τακτική και διαρκής επικοινωνία με το ΥΜΕ και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για όλα τα ζητήματα του κλάδου. Και στην παρούσα φάση ελήφθησαν υπόψιν οι απόψεις του κλάδου στο πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης. Ελπίζουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και στις εφαρμοστικές ΥΑ.

Έχετε συνεργαστεί µε τον Σύνδεσµο Εισαγωγέων Αυτοκινήτων και τον Σύνδεσµο Εισαγωγέων Ανταλλακτικών για µία ενιαία θέση στο θέµα;

Στην παρούσα φάση δεν κρίθηκε αναγκαίο. Τα ζητήματα των συνεργείων είναι αρκετά ειδικά και αντιμετωπίστηκαν σε συνεννόηση με το ΥΜΕ.

Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια έλλειψη όσον αφορά τον νέο νόµο;

Δεν µπορούµε να πούµε ότι ο Νόµος έχει κάποιες ελλείψεις όσον αφορά τα συνεργεία αυτοκινήτων, καθώς περιέχει τις γενικές κατευθύνσεις. Θα δούµε, όµως, τις εφαρµοστικές ΥΑ, που είναι άκρως σηµαντικές για τα συνεργεία αυτοκινήτων και τη βιωσιµότητα της ηλεκτροκίνησης σε επίπεδο επισκευής και συντήρησης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ