LPG

LPG και ασφάλεια εργασίας

31/08/2017
Το υγραέριο ή LPG είναι καύσιμο, επομένως αναφλέξιμο, και αποθηκευμένο υπό πίεση, που αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου. Είτε οι εργασίες γίνονται στο σύστημα του υγραερίου, είτε σε άλλο μηχανικό ή ηλεκτρικό μέρος, η προσοχή του μηχανικού πρέπει να είναι αυξημένη.

Πέρα από την άποψη που έχουν πολλοί πως τα αέρια καύσιμα είναι επικίνδυνα, η πείρα έχει δείξει πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Στην δεκαετία του ‘80 τα μισά ΤΑΧΙ της Αθήνας χρησιμοποιούσαν για καύσιμο το υγραέριο, και σοβαρά ατυχήματα δεν έγιναν γνωστά. Η επικινδυνότητά τους για παράδειγμα δεν ξεπερνά αυτή της βενζίνης. Παρόλα αυτά το υγραέριο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτεί διαφορετικό χειρισμό από τα αυτοκίνητα με βενζίνη.

Ο σημαντικότερος κίνδυνος σε ένα συνεργείο που επισκευάζει αυτοκίνητα με αέρια καύσιμα είναι οι διαρροές αερίου. Αυτές μπορεί να είναι μεγάλου όγκου ή και πολύ μικρού. Μεγάλες διαρροές γίνονται εύκολα αντιληπτές ενώ μικρές διαρροές, από ρακόρ για παράδειγμα, δεν γίνονται και τόσο εύκολα. Είναι όμως εξίσου επικίνδυνες αφού μπορεί να αλλοιώσουν τον αέρα που αναπνέουμε σε έναν κλειστό χώρο ή να σχηματίσουν αναφλέξιμο μίγμα. Αλλά και το γεγονός ότι στη δεξαμενή υπάρχει αέριο υπό πίεση αποτελεί παράγοντα κινδύνου.

Ο κίνδυνος της πυρκαγιάς

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από το υγραέριο στον χώρο του συνεργείου είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης. Στο συνεργείο, όπως και σε κάθε εργασιακό χώρο, η πρόληψη της πυρκαγιάς και ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της είναι απόλυτα απαραίτητες.

Η ανάφλεξη, η έναρξη του φαινομένου της καύσης μπορεί να συμβεί από δύο αιτίες:

 1. Από ένα θερμό σημείο ή σπινθήρα, και
 2. Εάν υπάρχει μίγμα αερίου / ατμοσφαιρικού αέρα σε αναλογία ανάμεσα σε ένα ανώτερο και ένα κατώτερο όριο αναφλεξιμότητας (flammability limits).

Μία πυρκαγιά από αέρια καύσιμα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την πυρκαγιά υγρών καυσίμων. Η μελέτη πυρασφαλείας του συνεργείου πρέπει να προβλέπει τέτοια χρήση και οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου.

Η καύση υγραερίου ανήκει στην κατηγορία πυρκαγιάς C, όπου τα πλέον κατάλληλα υλικά κατάσβεσης είναι το διοξείδιο του άνθρακα CO2 και η ξηρή σκόνη.

Η καθαριότητα και η ευταξία του χώρου εργασίας είναι βασική παράμετρος πρόληψης μιας πυρκαγιάς.

Ο κίνδυνος της έκρηξης

Έκρηξη είναι το φαινόμενο της βίαιης εκτόνωσης αερίων ως αποτέλεσμα ξαφνικής απελευθέρωσης εσωτερικής ενέργειας. Η διασπορά σε υγραέριο στον ατμοσφαιρικό αέρα μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικό μίγμα. Για να γίνει έκρηξη θα πρέπει η εκρηκτική ύλη να ενεργοποιηθεί θερμικά.

Στην περίπτωση της έκρηξης εκτός από την μετάδοση της θερμικής ακτινοβολίας υπάρχει και το ωστικό κύμα, το οποίο μπορεί να μεταφέρει θραύσματα σε μεγάλη απόσταση. Από αυτό μπορεί να προκύψουν σοβαροί τραυματισμοί ή και θάνατος.

Για την πρόληψη των κινδύνων έκρηξης, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για:

 1. Αποφυγή δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας
 2. Καλός αερισμός
 3. Έλεγχος των πηγών έναυσης

Οποιαδήποτε πηγή θερμότητας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Τέτοιες πηγές στο συνεργείο μπορεί να είναι:

 1. Γυμνή φλόγα
 2. Κάπνισμα
 3. Στατικός ηλεκτρισμός
 4. Βραχυκύκλωμα
 5. Οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή που δεν είναι εκρηκτικού τύπου, όπως το άνοιγμα ενός διακόπτη, θερμά μηχανικά μέρη, όπως ένας κινητήρας.
 6. Εργασίες όπως τρόχισμα, συγκόλληση ή σφυρηλάτηση.

Η κυριότερη προφύλαξη απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης περιλαμβάνει:

 • Περιορισμό της χρήσης γυμνής φλόγας στον χώρο του συνεργείου.
 • Αποφυγή πρόκλησης σπινθήρων.
 • Καλό αερισμό του χώρου.
 • Είναι σημαντικό το σύστημα εξαερισμού να έχει την δυνατότητα να τραβά αέρα από χαμηλά. Πρέπει επίσης ο κινητήρας του να διαθέτει προστασία από σπινθηρισμούς.


Μικρές συμβουλές

 • Σε αυτοκίνητα με αέρια καύσιμα δεν πρέπει να εργάζονται άτομα που δεν έχουν εκπαιδευτεί για αυτές τις εργασίες και δεν γνωρίζουν να αντιμετωπίσουν τους αντίστοιχους κινδύνους.
 • Μην εκτελείτε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης ή άλλες εργασίες που αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από αυτοκίνητα με αέρια καύσιμα. Χρησιμοποιείστε ειδική σήμανση για τα αυτοκίνητα με αέριο καύσιμο ώστε να ενημερώνονται και να προφυλάσσονται οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο συνεργείο.
 • Μη βάζετε μέσα στο συνεργείο ένα αυτοκίνητο με διαρροή αερίου. Εργαστείτε σε εξωτερικό χώρο, απομονώστε τη διαρροή και μετά οδηγείστε το μέσα στο συνεργείο.
 • Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό (γυαλιά, γάντια, κλπ) εάν κατά την εργασία υπάρχει κίνδυνος διαρροής. Τα κρυοπαγήματα από αέριο που διαφεύγει είναι ιδιαίτερα επώδυνα.
 • Πριν αποσυναρμολογήσετε εξαρτήματα του κυκλώματος του αερίου, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την μπαταρία του αυτοκινήτου.
 • Φροντίστε να υπάρχει στο συνεργείο ασφαλής χώρος, με κατάλληλη σήμανση, για την προσωρινή αποθήκευση δεξαμενών αερίου.
 • Πριν την απόσυρση ενός αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί αέριο καύσιμο, πρέπει να αφαιρεθούν τα εξαρτήματα που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.