Πιθανή φθορά ρουλεμάν τροχού
NTN-SNR

Πιθανή φθορά ρουλεμάν τροχού

φθορά ρουλεμάν
Η NTN-SNR, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία στα ρουλεμάν, αναδεικνύει τις αιτίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε φθορά των ρουλεμάν τροχού καθώς και τις επιπτώσεις τους. Παράλληλα, επισημαίνει κάποιες γενικές αλλά και ειδικές οδηγίες - συστάσεις για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στα εξαρτήματα.

Γενικές συστάσεις

 1. Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικά ποιότητας πρώτης τοποθέτησης.
 2. Εργαστείτε σε καθαρούς και τακτοποιημένους χώρους για να αποτρέψετε την πτώση εξαρτημάτων.
 3. Χρησιμοποιήστε τα σωστά εργαλεία (απαγορεύονται τα σφυριά, το ζέσταμα και η ψύξη είναι ακατάλληλα).
 4. Σε περίπτωση ανώμαλου θορύβου ή εφαρμογής δύναμης οποιουδήποτε είδους κατά την τοποθέτηση, το ρουλεμάν πρέπει να αντικατασταθεί.
 5. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία και εφαρμόστε δύναμη συναρμολόγησης στο σωστό σημείο του εξαρτήματος που τοποθετείται.
 6. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την κατάσταση της επιφάνειας του ακραξονίου ή της πλήμνης και του βασιλικού πείρου (χωρίς ρωγμές, φθορά ή βαθιές γρατσουνιές).
 7. Μην κατεβάζετε το όχημα στο έδαφος με ένα χαλαρό ρουλεμάν (χαλαρό ακραξόνιο ή ημιαξόνιο χαλαρό ή απεγκατεστημένο).
 8. Μην σφίγγετε το παξιμάδι του ημιαξονίου ή των ακραξονίων με το όχημα στο έδαφος.
 9. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μαγνητικού τροχού σκανδαλισμού, μην κάνετε σημάδι στην επιφάνεια του μαγνήτη του ρουλεμάν και μην την φέρετε κοντά σε μαγνητική πηγή (μαγνήτης ή κατσαβίδι) · Μην αφαιρείτε το πλαστικό κάλυμμα ABR μέχρι να είστε έτοιμοι για την τοποθέτηση.
 10. Χειριστείτε τα προϊόντα προσεκτικά.
 11. Εφαρμόστε τις ροπές σύσφιξης που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος. Ανατρέξτε στην εφαρμογή TechScaN’R.

1. Οδοντώσεις ή εντομές της φλάντζας

ΑΙΤΙΕΣ

 1. Η εφαρμογή μεγάλης δύναμης κατά την τοποθέτηση του ρουλεμάν
 2. Λοξή τοποθέτηση του ρουλεμάν
 3. Πτώση του ρουλεμάν σε σκληρό δάπεδο
 4. Μετάδοση δύναμης τοποθέτησης μέσω των στοιχείων κύλισης

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Ύπαρξη εντοπισμένων εσοχών κατά μήκος της άκρης της τροχιάς κύλισης
 2. Κατεστραμμένη ή σπασμένη φλάντζα
 3. Ήχος χτυπήματος κατά την τοποθέτηση
 4. Τζόγος στον τροχό

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά την τοποθέτηση του ρουλεμάν:

 • Εφαρμόστε δύναμη στον σωστό δακτύλιο: η δύναμη πρεσαρίσματος δεν πρέπει να μεταδίδεται μέσω των στοιχείων κύλισης
 • Ακολουθήστε τις γενικές συστάσεις σχετικά με την τοποθέτηση

2. Γρατσουνιές στις σφαίρες

ΑΙΤΙΕΣ

 1. Η εφαρμογή μεγάλης δύναμης κατά την τοποθέτηση του ρουλεμάν
 2. Λοξή τοποθέτηση του ρουλεμάν
 3. Πτώση του ρουλεμάν σε σκληρό δάπεδο
 4. Μετάδοση δύναμης τοποθέτησης μέσω των στοιχείων κύλισης

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Ζημιά στις σφαίρες που έρχονται σε επαφή με την εσωτερική άκρη της τροχιάς κύλισης λόγω κενού μεταξύ των εσωτερικών δακτυλίων
 2. Κυκλική αλλοίωση των σφαιρών με απόρριψη υλικού
 3. Γρατσουνιές, μοιάζει με μπάλα κροκέ
 4. Δημιουργία οδόντωσης στην τροχιά κύλισης

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 • Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στους άξονες των τροχών, μην μετακινείτε το όχημα χωρίς το παξιμάδι ή τη βίδα που συγκρατεί το ρουλεμάν.

3. Αποφλοίωση

ΑΙΤΙΕΣ

Διαρροή:

 1. Ακατάλληλη χρήση του οχήματος.
 2. Λείπει το στοιχείο στεγανοποίησης του διαφράγματος
 3. Αλλοίωση της τσιμούχας ρουλεμάν κατά τη συντήρηση
 4. Λείπει το κάλυμμα ή βλάβη κατά την αντικατάσταση του καλύμματος

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Τοπική ή γενικευμένη οξείδωση του ρουλεμάν
 2. Κόκκινες ή μαύρες κηλίδες οξείδωσης λίγο ή πολύ εκτεταμένες
 3. Επιφάνεια με περισσότερο ή λιγότερο βαθιά σκασίματα
 4. Δημιουργία οδόντωσης στις τροχιές κύλισης

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά την τοποθέτηση του ρουλεμάν:

 • Μην αποσυναρμολογείτε ένα σφραγισμένο ρουλεμάν
 • Αποφύγετε το πιτσίλισμα υγρών
 • Ακολουθήστε τις γενικές συστάσεις σχετικά με την τοποθέτηση
 • Αντικαταστήστε όλα τα ανταλλακτικά που παρέχονται στα κιτ NTN-SNR

4. Αποφλοίωση κόπωσης

ΑΙΤΙΕΣ

 1. Κόπωση
 2. Λανθασμένη τοποθέτηση
 3. Λανθασμένη γεωμετρία συνεργαζόμενων ανταλλακτικών

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Αφαίρεση υλικού με αποφλοίωση κατά μήκος της τροχιάς κύλισης

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά την τοποθέτηση του ρουλεμάν:

 • Ακολουθήστε τις γενικές συστάσεις σχετικά με την τοποθέτηση
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την κατάσταση της επιφάνειας της πλήμνης ή του ακραξονίου και του βασιλικού πείρου (χωρίς ρωγμές ή φθορά)

5. Άρπαγμα / Υπερθέρμανση / Βλάβες λίπανσης

ΑΙΤΙΕΣ

 1. Έλλειψη λίπανσης ή ακατάλληλη λίπανση
 2. Μικροσυγκολλήσεις μεταξύ των εξαρτημάτων ρουλεμάν
 3. Αναμιγμένο γράσο μετά την είσοδο ρύπων

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Αβαθής αφαίρεση μετάλλου στις τροχιές κύλισης
 2. Συγκόλληση των εξαρτημάτων ρουλεμάν
 3. Αποχρωματισμός εξαρτημάτων

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά την τοποθέτηση του ρουλεμάν:

 • Παρακολουθήστε για μη φυσιολογική διαρροή γράσου
 • Ακολουθήστε τις γενικές συστάσεις σχετικά με την τοποθέτηση
 • Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία κύλισης του ρουλεμάν έχουν σωστή λίπανση

6. Διαρροές γράσου

ΑΙΤΙΕΣ

 1. Εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία ρουλεμάν, που προκαλεί υποβάθμιση του γράσου
 2. Βλάβη συστημάτων στεγανοποίησης κατά την τοποθέτηση (τσιμούχες)

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Διείσδυση νερού στο ρουλεμάν
 2. Ένδειξη διαρροής γράσου από τις τσιμούχες του ρουλεμάν

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά την τοποθέτηση του ρουλεμάν:

 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα υπερθέρμανσης
 • Ελέγξτε την ακεραιότητα της τσιμούχας του ρουλεμάν

7. Κραδασμοί

ΑΙΤΙΕΣ

 1. Κακή κατάσταση των συνεργαζόμενων ανταλλακτικών (πρόβλημα αποφλοίωσης)
 2. Χαλαρό ρουλεμάν

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Κραδασμοί στο τιμόνι ή στον χώρο επιβατών κατά την οδήγηση
 2. Κίνδυνος ζημιάς στο ρουλεμάν (αποφλοίωση, γρατσουνιές στις σφαίρες)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ελέγξτε τη ζυγοστάθμιση των τροχών και την καλή κατάσταση των ελαστικών
 • Ακολουθήστε τις γενικές συστάσεις σχετικά με την τοποθέτηση

8. Δυσκολία διατήρησης ευθείας πορείας

ΑΙΤΙΕΣ

 1. Εσφαλμένη ρύθμιση της γεωμετρίας του εμπρόσθιου άξονα του αυτοκινήτου.
 2. Πρόβλημα ακαμψίας της ανάρτησης του εμπρόσθιου άξονα του αυτοκινήτου ή φθαρμένο σινεμπλόκ.
 3. Χαλαρό ρουλεμάν

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Στην ευθεία, το όχημα τραβάει δεξιά ή αριστερά
 2. Κίνδυνος εμφάνισης βλάβης στο ρουλεμάν (αποφλοίωση, γρατζουνιές στα σφαιρίδια)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ελέγξτε τη γεωμετρία του αυτοκινήτου
 • Αντικαταστήστε τα φθαρμένα μπαλάκια (σφαιροειδείς σύνδεσμοι) ή τα σινεμπλόκ
 • Ακολουθήστε τις γενικές συστάσεις σχετικά με την τοποθέτηση

9. Κρουστικός θόρυβος

ΑΙΤΙΕΣ

 1. Ελαφριά μετατόπιση του ρουλεμάν στο ακραξόνιο

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Κρουστικός θόρυβος στην μπροστινή ανάρτηση (κατά τη διάρκεια ελιγμών στάθμευσης)
 2. Φθορά ρουλεμάν

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά την τοποθέτηση του ρουλεμάν:

 • Επαληθεύστε τις σωστές διαστάσεις και τη συμμόρφωση της έδρας του βασιλικού πείρου

10. Βλάβες ABS

ΑΙΤΙΕΣ

 1. Σφάλμα υπολογιστή
 2. Σφάλμα αισθητήρα
 3. Πρόβλημα σύνδεσης
 4. Βλάβη τροχού σκανδαλισμού
 5. Ρουλεμάν εγκατεστημένο ανάποδα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Η προειδοποιητική λυχνία του ABS® στον πίνακα οργάνων ανάβει ή παραμένει αναμμένη

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ελέγξτε την καθαριότητα του αισθητήρα και του τροχού σκανδαλισμού
 • Μην πλησιάζετε ποτέ τον αισθητήρα ή τον τροχό σκανδαλισμού κοντά σε μαγνητική πηγή
 • Ελέγξτε την κατάσταση της τσιμούχας του τροχού σκανδαλισμού, χρησιμοποιώντας την κάρτα ελέγχου της NTN-SNR

Κατά την τοποθέτηση του ρουλεμάν:

 • Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στον αισθητήρα (σχίσιμο). Αντικαταστήστε τον, εάν συμβεί αυτό.
 • Τοποθετήστε το ρουλεμάν με τον τροχό σκανδαλισμού στραμμένο προς τον αισθητήρα (εσωτερική πλευρά του οχήματος).


Το κανάλι της NTN-SNR στο YouTube περιλαμβάνει μία σειρά από βίντεο για την αφαίρεση και τοποθέτηση ρουλεμάν τροχού. Επιπλέον, μέσα από την εφαρμογή TechScaN’R, είναι διαθέσιμα όλα τα τεχνικά στοιχεία για τα προϊόντα της εταιρείας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.