TEXTAR

Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού

05/05/2023
Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού Facebook και Instagram του περιοδικού Autospecialist σε συνεργασία με την TEXTAR, εμπορικό σήμα της TMD Friction.

1. Ο παρών Διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία PEBBLE CREATIVE SERVICES (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») σε συνεργασία με την TMD Friction (εφεξής «Συντονιστής Προωθητικής Ενέργειας»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Οι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι διευθυντές της εταιρείας που χορηγεί το δώρο, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

3. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μηχανικούς οχημάτων, ιδιοκτήτες συνεργείων, εμπόρους ανταλλακτικών, στελέχη επιχειρήσεων επισκευής οχημάτων και οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται σε αυτόν τον τομέα της επισκευής και συντήρησης οχημάτων.

4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος για την εγκυρότητά της. Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να ακολουθήσει τους κανόνες του διαγωνισμού.

5. Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσει την ακόλουθη διαδικασία:

   A) Να κάνει like στην ανάρτηση στο Facebook ή/και στο Instagram που αναφέρεται στον Διαγωνισμό

   B) Να αφήσει σχόλιο σχετικό με τον ιστότοπο Textar, προσθέτοντας με ετικέτα έναν φίλο του στο Facebook ή/και στο Instagram.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.

6.  Δώρο: Το δώρο για τον Διαγωνισμό θα αναφέρεται σαφώς στην σχετική ανάρτηση αναφορικά με τον διαγωνισμό, σε Facebook και Instagram. Το δώρο είναι μη μεταβιβάσιμο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο δώρο, ή/και προϊόν.

7. Από την κλήρωση θα προκύψουν συνολικά τέσσερις (4) νικητές και τέσσερις (4) επιλαχόντες. Οι νικητές που θα επιλεγούν από την πλατφόρμα Facebook του Meta θα είναι δύο (2) και θα δικαιούνται από μία (1) προπληρωμένη δωροκάρτα ο καθένας. Οι δωροκάρτες είναι σε μορφή ηλεκτρονικής δωροεπιταγής, από την «ΠΛΑΙΣΙΟ Computers A.E.E.», αξίας 150€ έκαστη. Οι νικητές που θα επιλεγούν από την Instagram πλατφόρμα του Meta θα είναι δύο (2) και θα δικαιούνται μία (1) προπληρωμένη δωροκάρτα ο καθένας. Οι δωροκάρτες είναι σε μορφή ηλεκτρονικής δωροεπιταγής, από την «ΠΛΑΙΣΙΟ Computers A.E.E.», αξίας 100€ έκαστη. Τυχόν έξοδα πέραν των ανωτέρω θα βαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.

8. Επιλογή νικητών: Οι νικητές θα επιλεγούν με τυχαίο τρόπο από τις έγκυρες συμμετοχές που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023, στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας, με τη χρήση ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη σελίδα του AutoSpecialist Magazine στο Instagram ή/και στο Facebook εντός 7 ημερών από την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού.

9. Επικοινωνία με τον νικητή: Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα αποστείλει προσωπικό μήνυμα στους νικητές, στους αντίστοιχους λογαριασμούς που διατηρούν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της οποίας συμμετείχαν στον Διαγωνισμό. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές εντός 7 ημερών ή εάν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε από τους νικητές δεν πληροί τις προϋποθέσεις του οικείου Διαγωνισμού, στη θέση του θα υπεισέλθει ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης στην οικεία κλήρωση επιλαχών.

10. Φόρμα επικοινωνίας: Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, οι νικητές θα κληθούν να συμπληρώσουν μια φόρμα επικοινωνίας με τα πλήρη στοιχεία τους, με σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητάς τους, πριν τους αποσταλεί ηλεκτρονικά η δωροκάρτα. Επιπλέον, θα κληθούν να παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση των δωροκαρτών. Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή και αποστολή των στοιχείων τους προς την Διοργανώτρια Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με κάποιον από τους νικητές ή σε περίπτωση άρνησης επαλήθευσης ή αποκάλυψης των στοιχείων τους, θα ειδοποιούνται οι αντίστοιχοι επιλαχόντες.

11. Παράδοση των δώρων: Η παράδοση των δώρων θα γίνει ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδείξουν οι νικητές στη Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς οι δωροκάρτες έχουν τη μορφή ηλεκτρονικής δωροεπιταγής.

12. Δημοσιότητα: Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να επιτρέψουν στον Διοργανωτή να χρησιμοποιήσει το όνομα και την ψηφιακή τους παρουσία (προφίλ) σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό ή υλικό μάρκετινγκ που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό.

13. Περιορισμός ευθύνης: Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες, καταστροφές ή ζημιές από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ή από την αποδοχή και χρήση του δώρου.

14. Διαφορές: Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Ελλάδας.

15.Απόρρητο: Η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της.

16.Χορηγός: Χορηγός είναι η TEXTAR, εμπορικό σήμα της TMD Friction, που βρίσκεται στην οδό Schlebuscher 99, 51381 Λεβερκούζεν, Γερμανία.

17. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Η Διάρκεια του Διαγωνισμού θα αναφέρεται σαφώς στην σχετική ανάρτηση σε Facebook και Instagram, και θα περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Ο διαγωνισμός ξεκινά από τη στιγμή της ανακοίνωσής του, την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 και ολοκληρωνεται την Δευτέρα 22 Μαΐου 2023.

18.Έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού (από 14:00 και ώρα 05-05-2023 έως 14:00 της 22-05-2023). Οι συμμετοχές που λαμβάνονται μετά το τέλος της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

19.Συμμόρφωση με τις Πολιτικές του Instagram και του Facebook: Ο συγκεκριμένος Διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται ή συντονίζεται από το Instagram ή το Facebook. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται να απαλλάξουν το Instagram και το Facebook από οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με το Διαγωνισμό.

20. Τροποποίηση ή Ακύρωση του Διαγωνισμού: Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση.

21. Διαιρετότητα: Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

22. Συμφωνία/Συγκατάθεση με τους παρόντες όρους: Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και της εταιρείας και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες ή συνεννοήσεις, γραπτές ή προφορικές.

23.Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή απορία σχετικά με τον παρόντα Διαγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο p[email protected] ή τηλεφωνικά: +30 210 2138019.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.