7o Συνέδριο ITS Hellas: Οικοδομώντας την καινοτομία
ITS Hellas

7o Συνέδριο ITS Hellas: Οικοδομώντας την καινοτομία

Το µέλλον των µετακινήσεων, των µεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά τη διάρκεια του 7ου Συνεδρίου ITS Hellas.

Oι αλλαγές που έρχονται στο κατώφλι της 4ης βιοµηχανικής επανάστασης, στον τρόπο µετακίνησης ανθρώπων και αγαθών, στα µοντέλα παραγωγής και διαχείρισης είναι τεράστιες. Έχουν στην καρδιά τους την τεχνολογία και υπόσχονται βιωσιµότητα σε όλα τα επίπεδα, προς όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, η µετάβαση αυτή γεννά τεράστια οφέλη για την οικονοµία και την καινοτοµία. Τα παραπάνω αποτελούν το κύριο συµπέρασµα που προέκυψε κατά το 7ο Συνέδριο ITS Hellas Conference, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 8-9 Δεκεµβρίου 2021 και κάλυψε συνολικά 7 θεµατικές.

Το καθιερωµένο συνέδριο πέτυχε να συσπειρώσει, για ακόµα µία χρονιά, την ελληνική κοινότητα των µεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηµιουργώντας γέφυρες απαραίτητες προς µία ευέλικτη και οργανωµένη µετάβαση σε ένα µέλλον όπου όλες οι µεταφορές, ανθρώπων και αγαθών, θα είναι ευφυείς, πράσινες και βιώσιµες. Διοργανωτές η ITS Hellas (Ελληνικός Οργανισµός για τα Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών) και η οµάδα ISENSE του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ (Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), µε την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα. 13 ηχηρές αιγίδες, περισσότεροι από 55 οµιλητές και 150 σύνεδροι, 16 µεγάλοι χορηγοί και εκθέτες, συνέβαλαν στο να κατατεθούν στην ελληνική δηµόσια συζήτηση τα µεγάλα θέµατα που αφορούν τον µετασχηµατισµό των µεταφορών και του εφοδιασµού, διαδραµατίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας. Η µετάβαση προς αυτό το νέο περιβάλλον είναι αδύνατη χωρίς έρευνα και καινοτοµία, όπως δήλωσε στον εναρκτήριο χαιρετισµό του ο Δρ Άγγελος Αµδίτης, Διευθυντής Έρευνας στον φορέα διοργάνωσης ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ITS Hellas, Αν. Πρόεδρος ΟΑΣΑ.

Έρευνα – Καινοτομία

Το συνέδριο προλόγισε η Δρ Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και Πρόεδρος ΙΤS Hellas. Επίσημο χαιρετισμό απεύθυνε ο κ. Γιάννης Ξιφαράς, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και εκπρόσωπος του κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη, ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Από την πλευρά του, ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής, Γ.Γ. Έρευνας και Καινοτομίας, υπογράμμισε, κατά την ομιλία του, τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές για την έρευνα και την καινοτομία στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Σημαντική ήταν η συμμετοχή των δημόσιων φορέων στο 7ο Συνέδριο ITS Hellas, αναδεικνύοντας ότι η ανταπόκριση στις προκλήσεις που θέτει η βιομηχανία 4.0 για τον χώρο των μεταφορών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα μας. Μέσα από επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες, στόχος είναι η ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας, με προτεραιότητα στη σύνδεση της έρευνας και των τεχνολογικών αναγκών της βιομηχανίας.

Εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού χώρου εξέθεσαν τα σύγχρονα αδιέξοδα και τις λύσεις προς μία βιώσιμη αστική κινητικότητα, τεχνολογικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών. Ακόμη, εξέχοντες ομιλητές από τον διεθνή στίβο έδωσαν το στίγμα για τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα.

«Η Ελλάδα έχει πολλά να κερδίσει εξετάζοντας καλές ευρωπαϊκές πρακτικές συνεργασίας, αλλά και πολύ δρόμο να καλύψει», δήλωσε ο Δρ Αμδίτης, αυτή τη φορά από τη θέση του προέδρου της ERTICO – ITS Europe, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στην Ευρώπη. Ο ίδιος τόνισε ότι: «Ο καταλυτικός και μεταμορφωτικός ρόλος που θα παίξει η δυνατότητά μας για καινοτομία στο πλαίσιο της Βιομηχανίας 4.0, έδωσε το παρόν σε όλες τις θεματικές συνεδρίες».

«Οι συστηµατικές συµπράξεις µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και οι συνεργασίες -τόσο διακρατικές όσο και µεταξύ τοµέων-, η στόχευση των εθνικών προγραµµάτων, η ανάπτυξη υποδοµών και δεξιοτήτων και η διασύνδεση βιοµηχανίας και έρευνας, είναι στρατηγικής σηµασίας για να µπορέσουµε να οραµατιστούµε ένα βιώσιµο µέλλον στις µεταφορές. Οι έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες από µόνες τους δεν είναι αρκετές. Είναι σηµαντική η δίκαιη και σύγχρονη µετάβαση» Δρ Άγγελος Αµδίτης.

Πράσινες τεχνολογίες

Οι έννοιες της «κινητικότητας ως υπηρεσίας» και της πολυτροπικότητας ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς, επίσης, ο ρόλος των δεδομένων, που βρίσκονται στη ραχοκοκαλιά του μετασχηματισμού των Μεταφορών. Οι πράσινες τεχνολογίες και η ηλεκτροκίνηση παρουσιάστηκαν ως ένα λαμπρό πεδίο για καινοτομία. Αναπτύχθηκαν τόσο οι δράσεις της πολιτείας για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης -καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες-, όσο και όλα τα ανοικτά ερωτήματα που προκύπτουν από την επέκτασή της.

Κλείνοντας το συνέδριο, η Δρ Αϋφαντοπούλου υπογράμμισε ότι ο ρόλος του ITS Hellas στην ανοικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των ΕΣΜ, είναι στις μέρες μας πιο κρίσιμος από ποτέ. Τόνισε, ακόμη, πως μία ολιστική προσέγγιση που περνάει μέσα από υποδομές συνεργασίας- Παρατηρητήρια, Κέντρα Ικανοτήτων, Συνεργατικοί σχηματισμοί- και περιλαμβάνει όλη την αλυσίδα των μεταφορών και του εφοδιασμού, είναι άκρως απαραίτητη.

Αυτές οι δύο ημέρες έδωσαν, πράγματι, πνοή στο κοινό όραμα προς ένα βιώσιμο, πράσινο και διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφορών για τη χώρα μας. Είναι ένας στόχος που, όπως αναφέρθηκε αρμοδίως, ο ITS Hellas δεν θα μπορούσε να τον πετύχει χωρίς την πολύτιμη συμβολή των μελών του, αλλά και του ευρύτερου οικοσυστήματος των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα.

Οι υποστηρικτές

Το 7ο Συνέδριο ITS Hellas πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη σπουδαίων οργανισµών, φορέων και επιχειρήσεων, όπως της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Δήµου Αθηναίων, της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Καινοτοµίας, του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Καινοτόµων Εφαρµογών Ελλάδας, του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Βιοµηχανιών Ψύχους & Logistics, της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, της Οµοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εµπορευµατικών και Επιβατικών Μεταφορών και άλλων σηµαντικών φορέων. Χρυσοί χορηγοί στάθηκαν η οµάδα ΙSENSE του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και η Wind, σε συνεργασία µε τη SMART Nav.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.