connected

Οι προκλήσεις στην εποχή της διασύνδεσης

28/04/2022
Ο κυρίαρχος ρόλος της εξέλιξης της τεχνολογίας και των δεδομένων αναδείχθηκε κατά το 4ο Συνέδριο για τα διασυνδεδεμένα οχήματα, το οποίο φιλοξένησε μία σειρά ομιλιών για το μέλλον της κινητικότητας. 

Τα διασυνδεδεμένα οχήματα και οι τεχνολογίες που τα συνοδεύουν είναι μία από τις τάσεις που καθορίζουν την κινητικότητα του μέλλοντος. Αντίστοιχα, οι πληροφορίες και τα καίρια δεδομένα που προκύπτουν από αυτά αναμένεται να διαμορφώσουν πιο ασφαλείς, άνετες και βιώσιμες μετακινήσεις. Σε αυτά τα θέματα επικεντρώθηκε το 4ο Connected Vehicle Conference, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου και διοργανώθηκε από την εταιρεία Boussias Communications. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα θέματα αιχμής αναφορικά με την κινητικότητα, τις καινοτομίες που αφορούν τις διασυνδεδεμένες υπηρεσίες αυτοκινήτων, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η τηλεματική και η συνδεσιμότητα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στη διαχείριση του στόλου οχημάτων.

Η ανάδυση των διασυνδεδεμένων οχημάτων

Ο Erik Jonnaert, συνεργάτης της συμβουλευτικής Fipra International, ανέλυσε τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη κινητικότητα με επίκεντρο τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την ψηφιοποίηση. Μία σειρά πρωτοβουλιών συνθέτουν το νομοθετικό πλαίσιο προς την Έξυπνη Κινητικότητα και ο ίδιος εστίασε στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών που αποτελούν έναν κομβικό τομέα στη μετάβαση προς τις έξυπνες, βιώσιμες μετακινήσεις και την αυτοματοποιημένη οδήγηση. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λειβαδίτης, Επικεφαλής του Κλάδου SIXT του ομίλου Moτοδυναμική, επεσήμανε πως οι μεγάλες τάσεις της κινητικότητας ως προς τους καταναλωτές είναι: ο εκδημοκρατισμός της ιδιοκτησίας (χρήση και διαμοιρασμός), η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ποικιλία των γενεών με διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις από τα οχήματα. Ως προς την τεχνολογία, ανέδειξε τις «κοσμογονικές» αλλαγές που συντελούνται σε σχέση με τα δίκτυα (5G-6G), το IoT (Internet of Things), τα Big Data, τα θέματα ασφάλειας των δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής του ΕΜΠ, Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής, αναφέρθηκε στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οδική ασφάλεια και στο κατάλληλο «μείγμα» πολιτικών κινητικότητας και ασφάλειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές τεχνολογίες (ΑΙ) πρόκειται να συμβάλλουν στις προκλήσεις της μείωσης των θανάτων και των ατυχημάτων στους δρόμους παγκοσμίως, π.χ. με την εκτίμηση των κινδύνων και την αντίστοιχη διαμόρφωση των υποδομών, την εξέλιξη των συστημάτων τηλεματικής και παρακολούθησης του οδηγού, καθώς και τη βελτίωση της τεχνολογίας των οχημάτων.

Με τη σειρά του, ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας & Μέλος ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ / ΕΜΠ, Πρόεδρος ERTICOITS Europe, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΟΑΣΑ, ανέλυσε τα συστήματα έξυπνης κινητικότητας και τη σημασία τους για τις έξυπνες πόλεις και κοινωνίες. Η διασύνδεση και η ψηφιοποίηση έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ενιαίου συστήματος μετακινήσεων για ανθρώπους και αγαθά. Όπως τόνισε, απαιτείται μία ολιστική προσέγγιση για την επίτευξη μίας άνετης, ασφαλούς και οικονομικής κινητικότητας με λιγότερες επιπτώσεις στους πολίτες και το περιβάλλον.

Κατά την παρουσίασή του, ο Πέτρος Πάνου, διευθυντής αεριοκίνησης και απομακρυσμένων πελατών CNG/ LNG της ΔΕΠΑ Εμπορίας, αναφέρθηκε στα οφέλη της χρήσης φυσικού αερίου κίνησης από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν στόλους οχημάτων, όπως το χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με άλλα καύσιμα, καθώς και το ότι είναι ασφαλές, οικολογικό, αποδοτικό και δεν νοθεύεται.

Σχετικά με τις υποδομές φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, τις απαιτήσεις των πελατών, τις διαφορετικές συνθήκες φόρτισης, αλλά και τα συστήματα και το λογισμικό που προσφέρει η εταιρεία για τη φόρτιση, μίλησε ο Peter McDonald, Διευθυντής κινητικότητας στην Ohme.

Στη συνέχεια, ο Nikola Vuckovic, στέλεχος της Philip Morris International, σημείωσε πως η εταιρεία, με ένα μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης του στόλου οχημάτων της, επιδιώκει τη βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης των εργαζομένων της, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τη μείωση του συνολικού κόστους. Σε αυτό θα συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, τα εξελιγμένα συστήματα τηλεματικής, ένα πρόγραμμα e-learning για την οδηγική ασφάλεια, οι νέες τεχνολογίες διασύνδεσης και η χρήση εναλλακτικών συστημάτων κίνησης (υβριδικά-ηλεκτρικά).

Στα οφέλη και τους προβληματισμούς που δημιουργούνται από την αυτοματοποιημένη οδήγηση και τα αυτόνομα οχήματα εστίασε, κατά την ομιλία του, ο Dr Andrew Morris, Καθηγητής του Ανθρώπινου Παράγοντα στην ασφάλεια των μετακινήσεων στο Πανεπιστήμιο Loughborough.

Η συμβολή στην εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης

Η δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου ξεκίνησε με τον Mark Cracknell, επικεφαλής του τμήματος Συνδεδεμένης και Αυτόνομης Κινητικότητας του οργανισμού Zenzic, ο οποίος παρουσίασε τη στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα, τις δοκιμές που πραγματοποιούνται και τις επενδύσεις σε ερευνητικά έργα. Όπως επεσήμανε ο ίδιος, η διασύνδεση και η αυτοματοποίηση συμβάλλουν σε τέσσερις τομείς: στην ασφάλεια, την παραγωγικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την πρόσβαση στις μετακινήσεις.

O Παναγιώτης Παπαντωνίου, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ανέλυσε τις κύριες τάσεις στον τομέα της κινητικότητας και τη μετάβαση προς τις έξυπνες πόλεις. Αναφέρθηκε στις αλλαγές που σχετίζονται με την έξυπνη κινητικότητα, αναφορικά με τις υποδομές, τη διαχείριση της κίνησης, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τη στάθμευση, αλλά και την οδική ασφάλεια, τα logistics, την ενέργεια, τις υπηρεσίες κινητικότητας. Οι κύριες τάσεις περιλαμβάνουν την Κινητικότητα ως Υπηρεσία (MaaS), τη μικροκινητικότητα και τα κέντρα κινητικότητας (mobility hubs).

Από την πλευρά του, ο Dr George Economides, επικεφαλής του συμβουλίου έρευνας και καινοτομίας του τμήματος μεταφορών (Ηνωμένο Βασίλειο), ανέδειξε τη συμβολή των τοπικών αρχών, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες, για την εξέλιξη των διασυνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων.

Με το βλέμμα στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ο Δρ Γιώργος Αγερίδης, Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), εστίασε στην επιτάχυνση της αποδοχής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε στα εμπόδια που παρατηρούνται, καθώς και στα μέτρα και τις πολιτικές για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση, κατάρτιση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, κυρίως σε αυτούς που ασχολούνται με τη συντήρηση, επισκευή και διαχείριση ατυχημάτων όπου εμπλέκονται ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

O Κώστας Αλεξίου, Head of Energy Efficiency and IoT Solutions στη WATT AND VOLT, παρουσίασε την εξέλιξη της αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στη χώρα μας. Επίσης, ανέλυσε τα στοιχεία που αφορούν την αυτονομία τους, τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και τη διαδικασία της φόρτισης.

Αποδοτικότητα και εξοικονόμηση κόστους

Στην πρώτη ομιλία της τρίτης ενότητας του Συνεδρίου, ο Roelof Hellemans, Γενικός Γραμματέας MaaS Alliance, ανέδειξε τη σημασία ενός ανοιχτού οικοσυστήματος λύσεων κινητικότητας, που θα εμπνέει εμπιστοσύνη και θα προσφέρει εξελιγμένη πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν το όχημα, αλλά και τις υποδομές, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.

Στη συνέχεια, η Δρ Νάνσυ Αλωνιστιώτη, Αναπλ. Καθ. Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών στο ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε στην πρόοδο των ερευνητικών έργων στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο σε σχέση με τη διασυνδεδεμένη κινητικότητα. Μεταξύ άλλων, διερευνάται η δυνατότητα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας 5G και του IoT, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την επέκταση της αυτοματοποιημένης οδήγησης.

Ο Alexander Boone, Senior Director Mobility Innovation στη SIXT SE, παρουσίασε τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές που διαθέτει η εταιρεία για τη διευκόλυνση των πελατών στην ενοικίαση οχημάτων και τη διαχείριση στόλων.

Κατά την παρουσίασή του, ο Csaba De Csiky, Πρόεδρος και Διευθύνων Εταίρος της Enersave Capital, αναφέρθηκε στην Ηλεκτρική Κινητικότητα ως Υπηρεσία, από τη χρηματοοικονομική σκοπιά, εστιάζοντας στα ΜΜΜ (κυρίως λεωφορεία) και τις προκλήσεις για την επέκταση των ηλεκτρικών λεωφορείων, όπως η ανάπτυξη των υποδομών, οι ενεργειακές απαιτήσεις που δημιουργούνται, καθώς και το κόστος για την απόκτηση και διαχείρισή τους.

Ο Βασίλης Δεβλέτογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Wheelsys, ανέλυσε τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στις διαδικασίες ενοικίασης οχημάτων, όπως οι online κρατήσεις, οι ανέπαφες ενοικιάσεις, η απομακρυσμένη διαχείριση των οχημάτων και οι υπηρεσίες τηλεματικής.

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Σαμοθράκης, συνιδρυτής του instacar, παρουσίασε τις υπηρεσίες που παρέχει η startup για τη μίσθωση οχημάτων, την ευελιξία και την ευκολία στη διαχείριση του στόλου.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η επίδρασή του στον τομέα των logistics βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας που παρέθεσε ο Dr Tάσος Βασιλόπουλος, CIO & Quality/Environmental Director στην DHL EXPRESS για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Όπως σημείωσε, εξελίσσονται όλοι οι κρίκοι της διαδικασίας, από την αποθήκη, τη διαχείριση του στόλου, την αποτελεσματικότητα των μεταφορών, την ασφάλεια των εμπορευμάτων κ.ά.

Τέλος, ο Γιώργος Καμπάνης, Managing Director στη Mobito, παρουσίασε την πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η start-up για τη διαχείριση της ανταλλαγής δεδομένων κινητικότητας (Data Exchange Management Platform). Η πλατφόρμα επιδιώκει να συμβάλλει στην ανταλλαγή δεδομένων, όπως το προφίλ οδήγησης, η θέση του οχήματος, αλλά και η οδική κατάσταση και η κυκλοφορία, μεταξύ των «κατόχων δεδομένων» (κατασκευαστές οχημάτων, ιδιοκτήτες στόλων κλπ.) και των «καταναλωτών δεδομένων», όπως οι προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι διαχειριστές κινητικότητας (διαχειριστές κυκλοφορίας, εταιρείες ενοικίασης κ.ά.), ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.