CORTECO

Φλάντζες κυλινδροκεφαλής

11/05/2022
H Corteco προσφέρει µία εκτενέστατη σειρά από φλάντζες κυλινδροκεφαλής που έχουν δηµιουργηθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξηµένες απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων και είναι διαθέσιµες στη δευτερογενή αγορά µε την ποιότητα της Πρώτης Τοποθέτησης.

Οι φλάντζες κυλινδροκεφαλής ανήκουν στην οµάδα των επίπεδων στατικών στεγανοποιητικών και χωρίζονται σε δύο οµάδες, ανάλογα µε τον σχεδιασµό:

 1. Σύνθετη φλάντζα
 2. MLS – χαλύβδινη φλάντζα πολλαπλών στρώσεων.

Και οι δύο τύποι δεν χρησιµοποιούνται µόνο σαν φλάντζες κυλινδροκεφαλής, αλλά και σαν φλάντζες πολλαπλής εξαγωγής / εισαγωγής, σαν φλάντζες µε υψηλή θερµική καταπόνηση κλπ.

Η κλασική σύνθετη φλάντζα κυλινδροκεφαλής κατασκευάζεται από συμπιέσιμο στατικό στεγανοποιητικό στοιχείο και αποτελείται από κολλημένο πυρήνα ανοξείδωτου χάλυβα, πάνω στον οποίο προστίθενται σύνθετα φύλλα γραφίτη και στις δύο πλευρές. Οι επιφάνειες καλύπτονται με προστατευτικό στρώμα για τα υγρά, όπως νερό, λάδι ή ψυκτικό υγρό, καθώς η επαφή με αυτά μπορεί να προκαλέσει διόγκωση του σύνθετου υλικού. Ακόμη, δακτύλιοι για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες (μεταλλικό στεφάνι) στεγανοποιούν τον θάλαμο καύσης και προστατεύουν το ευαίσθητο σύνθετο υλικό από την υπερθέρμανση. Παράλληλα, στοιχεία FPM (το λεγόμενο Viton) επιτρέπουν μία μερική αύξηση της πίεσης στην επιφάνεια τοποθέτησης, κοντά στα κανάλια πίεσης λαδιού. Το πλεονέκτημα της σύνθετης φλάντζας είναι η δυνατότητα προσαρμογής στην επιφάνεια που στεγανοποιεί και καλύπτει μικρές ατέλειες στην κυλινδροκεφαλή και στο μπλοκ του κινητήρα. Λόγω της συμπιεστότητας, είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται υψηλότερη τιμή των δυνάμεων σύσφιξης και να γίνεται περιοδικός έλεγχος και εκ νέου σύσφιξη. Οι βίδες δέχονται μεγαλύτερη πίεση.

Το σύνθετο υλικό, επειδή είναι συµπιέσιµο, απαιτεί την εφαρµογή υψηλότερης τιµής δυνάµεων σύσφιξης και ροπής σύσφιξης στις βίδες. Επίσης, χρειάζεται να κάνετε περιοδικούς ελέγχους και να σφίγγετε ξανά.

Η φλάντζα κυλινδροκεφαλής MLS (χαλύβδινη πολλαπλών στρώσεων) προέκυψε ως λύση για τους σύγχρονους κινητήρες. Η μείωση του μεγέθους του κινητήρα με την ταυτόχρονη αύξηση της απόδοσης, οδήγησε σε υψηλότερη θερμική καταπόνηση ολόκληρου του συστήματος. Η παλιότερη λύση -με τη σύνθετη φλάντζα κυλινδροκεφαλής- δεν μπορούσε να αντέξει την υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται κατά την καύση.

Έτσι, το πρόβλημα λύθηκε με τη μεταλλική φλάντζα, αλλά όχι από χαλκό, όπως ήταν οι μεταλλικές φλάντζες στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά από χάλυβα με συγκεκριμένες ιδιότητες, μορφή και σχέδιο.

Η φλάντζα MLS αποτελείται από τουλάχιστον 2 στρώματα: το ένα προς την κυλινδροκεφαλή και το δεύτερο προς το μπλοκ του κινητήρα. Εάν το σχέδιο έχει μόνο δύο στρώματα, το ένα (αυτό προς την κυλινδροκεφαλή) είναι ανάγλυφο και έχει στόπερ γύρω από την οπή του κυλίνδρου και πτυχώσεις γύρω από τις διόδους νερού και λαδιού. Ο σχεδιασμός με τρία στρώματα έχει ενδιάμεσο στρώμα, που σκοπός του είναι να λειτουργεί σαν στόπερ. Τα στρώματα προς την κεφαλή και το μπλοκ είναι ανάγλυφα και καλύπτονται, πλήρως, με ελαστομερές. Το ανάγλυφο και οι πτυχώσεις στοχεύουν στη μακρο-στεγανοποίηση και η επίστρωση στη μικρο-στεγανοποίηση.

Για κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως η κάλυψη ορισμένης απόστασης μεταξύ της κεφαλής και του μπλοκ, μετά τη λείανση, πρέπει να προστεθεί ένα τέταρτο στρώμα. Το στρώμα αυτό είναι επίπεδο με όλα τα απαραίτητα ανοίγματα και συγκεκριμένο πάχος.

Η φλάντζα MLS µπορεί να αντέξει σε υψηλότερες θερµοκρασίες και πιέσεις που αναπτύσσονται κατά την καύση, σε σύγκριση µε τη σύνθετη φλάντζα. Λόγω των ελαστικών τους ιδιοτήτων, µπορούν να ακολουθήσουν πολύ εύκολα µικρές παραµορφώσεις, που προκαλούνται από τη σχετική κίνηση µεταξύ των επιφανειών της κυλινδροκεφαλής και του µπλοκ. Η φλάντζα MLS παραµένει πάντα σε επαφή µε την επιφάνεια και παρέχει στεγανότητα, ανά πάσα στιγµή και σε κάθε σηµείο.

Το θετικό είναι ότι στις φλάντζες MLS απαιτείται λιγότερη δύναμη σύσφιξης από ό,τι για τις σύνθετες φλάντζες. Ωστόσο, η φλάντζα MLS, κατά την αντικατάσταση, απαιτεί λεπτομερή έλεγχο των επιφανειών, τόσο σε διαστάσεις όσο και σε ποιότητα, και, εάν είναι δυνατόν, πρέπει να εκτελεστεί καλή και ακριβής κατεργασία.

Συµβουλές τοποθέτησης

Οι περισσότερες αστοχίες της φλάντζας κυλινδροκεφαλής συµβαίνουν, γενικά, µεταξύ των 150.000 και 300.000 χλµ. Σε αυτά τα χιλιόµετρα, οι περισσότεροι κινητήρες χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, αντικατάσταση ιµάντων χρονισµού και τροχαλιών στροφαλοφόρου, αντλιών νερού, ιµάντων παρελκοµένων, εύκαµπτων σωλήνων ψυκτικού υγρού, φίλτρων καυσίµου… Επιπλέον, κατά τον έλεγχο  στο συνεργείο, θα µπορούσε να προκύψει ότι, για παράδειγµα, οι αισθητήρες λάµδα και οι καταλύτες ίσως, επίσης, έχουν υποστεί ζηµιά από το ψυκτικό υγρό του κινητήρα που περνά στα καυσαέρια, κατά τη διάρκεια λειτουργίας µε ελαττωµατική φλάντζα.

Από πλευράς εργασίας και ευθύνης, είναι αρκετά πιο οικονοµικό και για τον ιδιοκτήτη και για το συνεργείο, να αντικαθίστανται τα σχετικά ανταλλακτικά, όταν αυτό απαιτείται.

Για µία επιτυχή επισκευή, η φλάντζα της κυλινδροκεφαλής πρέπει να στεγανοποιεί το καύσιµο, το λάδι υψηλής και χαµηλής πίεσης, το ψυκτικό υγρό, το κενό, τον αέρα, καθώς και τα καυσαέρια. Οι συµβουλές που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε µία ποιοτική αντικατάσταση / επισκευή.

 • Πρώτα απ’ όλα, βεβαιωθείτε ότι η αιτία της βλάβης της φλάντζας κεφαλής έχει διαγνωστεί σωστά. Σπάνια μία φλάντζα κεφαλής αστοχεί από μόνη της. Είναι πάντα απαραίτητο να φροντίσετε για την εξάλειψη της αιτίας, και όχι των συνεπειών.
 1. Σκεφτείτε προσεκτικά εάν οι συνθήκες οδήγησης ήταν μέσα στα προβλεπόμενα, καθώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ζημιά του κινητήρα ή η αστοχία της φλάντζας ήταν αποτέλεσμα υπερβολικών απαιτήσεων από τον κινητήρα.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα με την υπερθέρμανση του κινητήρα έχει λυθεί σωστά.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα εισαγωγής και ψεκασμού λειτουργούν σωστά. Η κρουστική καύση και η προανάφλεξη θα προκαλέσουν πρόωρη αστοχία της καινούργιας φλάντζας.
 • Ελέγξτε αν η κυλινδροκεφαλή και το µπλοκ κινητήρα είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Όσο πιο ομαλή και επίπεδη είναι η επιφάνειά τους, τόσο το καλύτερο. Είναι απαραίτητο να ελέγξετε το επίπεδο της επιφάνειας σε ολόκληρο το εξάρτημα χρησιμοποιώντας μία ρίγα. Κάθε ανομοιομορφία πρέπει να αφαιρείται σε εξειδικευμένα μηχανουργεία – ρεκτιφιέ. Ειδικότερα:
 1. Βεβαιωθείτε ότι τόσο το μπλοκ όσο και η κεφαλή βρίσκονται εντός των προδιαγραφών επιπέδου επιφάνειας για τον συγκεκριμένο κινητήρα, π.χ., για ορισμένους κινητήρες αυτοκινήτων, τα όρια είναι στον διαμήκη άξονα = 0,05 mm και εγκάρσια = 0,03 mm.
 2. Τα χυτά πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά για ρωγμές, σκασίματα και γρατσουνιές.
 3. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες της κεφαλής και του μπλοκ είναι όσο το δυνατόν λείες. Το μηχανουργείο πρέπει να γνωρίζει τι φινίρισμα παράγει. Λόγω της σχετικής κίνησης μεταξύ κεφαλής και μπλοκ, ως αποτέλεσμα διαφορετικών υλικών και θερμικής διαστολής, εάν η τραχύτητα είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, θα προκαλέσει πρόωρη φθορά της φλάντζας.
 4. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικούς δίσκους στην κεφαλή ή στο μπλοκ, διότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατεστραμμένες ή ανομοιόμορφες επιφάνειες συναρμογής, που μπορεί να προκαλέσουν εσωτερικές ή εξωτερικές διαρροές. Χρησιμοποιείτε, πάντα, κατά τον καθαρισμό έναν διαλύτη και μία μαλακή ξύστρα (από καουτσούκ ή πλαστικό).
 5. Χειριστείτε τα πρόσφατα κατεργασμένα εξαρτήματα με προσοχή. Πολλές φορές τα προϊόντα χύτευσης γρατσουνίζονται ή καταστρέφονται από απρόσεκτο χειρισμό, μετά από ένα ακριβό, υψηλής ποιότητας φινίρισμα.
 6. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες συναρμογής είναι καθαρές, ότι έχουν αφαιρεθεί όλες οι ακαθαρσίες και τα υπολείμματα (η χρήση RTV και άλλων χημικών ουσιών στις φλάντζες κυλινδροκεφαλής δεν συνιστάται για πάρα πολλούς λόγους).
 • Χρησιµοποιείτε πάντα καινούργιες διασταλτικές βίδες κυλινδροκεφαλής (torque-to-yield). Οι παλιές βίδες έχουν δεχθεί επιμήκυνση, δεν επανέρχονται στις αρχικές προδιαγραφές και μπορούν να δώσουν απρόβλεπτα αποτελέσματα, τα οποία οδηγούν σε χαλάρωση της προβλεπόμενης δύναμης σύσφιξης και ζημιά στη φλάντζα.
 1. Πρέπει να επιτευχθεί η σωστή προφόρτιση της βίδας, καθώς η τριβή είναι ο χειρότερος εχθρός. Τα υπολείμματα διάβρωσης στο σπείρωμα θα μπορούσαν να παραπλανήσουν ότι επιτεύχθηκε η σωστή δύναμη σύσφιξης.
 2. Με γυμνό χέρι, με νέες βίδες, ελέγξτε όλες τις τρύπες στο μπλοκ, για να βεβαιωθείτε ότι τα σπειρώματα είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Εάν όχι, καθαρίστε το παλιό σπείρωμα στην οπή με το σχετικό κολαούζο.
 3. Χρησιμοποιήστε λεπτόρευστο λάδι κινητήρα στα σπειρώματα των βιδών και κάτω από την κεφαλή της βίδας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βυθίζετε τις βίδες σε λάδι, καθώς μπορεί να προκληθεί υδραυλικό πλήγμα σε τυφλές οπές, με αποτέλεσμα πιθανή ζημιά στο χυτό.
 4. Πάντα να συμβουλεύεστε και να ακολουθείτε τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές ροπής, που δίνει ο κατασκευαστής. Ποτέ μην μαντεύετε, καθώς κάθε κινητήρας είναι μοναδικός και οι προδιαγραφές ροπής, σε πολλές περιπτώσεις, αλλάζουν συχνά.
 5. Να βαθμονομείτε περιοδικά το ροπόκλειδό σας. Όλα τα όργανα μέτρησης ακριβείας το χρειάζονται και είναι υποχρεωτικό να γίνεται περιοδικά συντήρηση για να διατηρείται η ακρίβειά τους.

πηγH: CortecO   

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.