ανυψωτικό

Ο έλεγχος στα ανυψωτικά

22/10/2021
Η σωστή λειτουργία στα ανυψωτικά είναι ζωτικής σηµασίας για την ασφάλεια στον χώρο του συνεργείου και µπορεί να επηρεάσει άµεσα την παραγωγικότητά του.

Μέχρι σήμερα, είχαμε αρκετά περιστατικά με τραυματισμούς μηχανικών από αυτοκίνητα τα οποία έπεσαν από ελαττωματικά ανυψωτικά. Ακόμη, είναι σύνηθες, πλέον, να δημιουργούνται καθυστερήσεις στο συνεργείο, επειδή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ανυψωτικό ή επειδή κάποιο αυτοκίνητο έχει μείνει ανεβασμένο σε αυτό και δεν γίνεται να κατέβει.

Μιλώντας θεωρητικά, ένα ανυψωτικό που δεν λειτουργεί για μία ημέρα προκαλεί ζημιά στο συνεργείο ίση με 8 ώρες επί την τιμή της εργατοώρας. Στην περίπτωση του ανεβασμένου αυτοκινήτου, η ζημιά είναι ακόμη μεγαλύτερη. Επομένως, σίγουρα αξίζει και με το παραπάνω να διαθέσουμε 30 λεπτά, ετησίως, για μία σωστή επιθεώρηση και συντήρηση του ανυψωτικού.

Τα ατυχήματα με ανυψωτικό, κατά κανόνα, έχουν σχέση με κακή στερέωση του αυτοκινήτου, κακή εκπαίδευση του χειριστή ή έλλειψη επιθεώρησης και συντήρησης. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί με την εκπαίδευση των τεχνικών για τη σωστή χρήση τους, με την τακτική συντήρησή τους και τον επαγγελματικό έλεγχο, τουλάχιστον, μία φορά κάθε χρόνο.

Η περιοδική συντήρηση του ανυψωτικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ασφαλής λειτουργία του.


Ο ετήσιος έλεγχος του ανυψωτικού παρέχει τρία κύρια οφέλη:

 1. Την πιστοποίηση της ασφάλειας του εξοπλισμού.
 2. Τη διατήρηση της παραγωγικότητας και του χρόνου λειτουργίας.
 3. Τη μείωση του κόστους επισκευής.

Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν τα ανυψωτικά, η νομοθεσία απαιτεί έλεγχο κάθε 2 χρόνια, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 15085/593 (ΦΕΚ 1186Β’/2003). Ο ιδιοκτήτης του συνεργείου πρέπει να φροντίσει να έχει εκδώσει πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπονται βαριά πρόστιμα.

 • Το συνεργείο, κατά την αγορά του ανυψωτικού, θα πρέπει να ζητήσει το βιβλίο των οδηγιών χρήσης του, στο οποίο περιλαµβάνονται οι οδηγίες συντήρησης, τα ηλεκτρικά του σχέδια και οδηγίες για την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων βλαβών. Αυτό πρέπει να το διατηρεί σε καλή κατάσταση και να είναι βέβαια διαθέσιµο στον προϊστάµενο του συνεργείου και τον υπεύθυνο ασφαλείας. Όλες οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης γίνονται µε βάση τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο αυτό.
 • Οι περισσότεροι έλεγχοι ανυψωτικών αποκαλύπτουν ζητήµατα που απαιτούν µικρές προσαρµογές ή επισκευές για να διορθωθούν. Αυτές οι διορθώσεις, συνήθως, µπορούν να γίνουν γρήγορα κατά τη στιγµή της επιθεώρησης. Άλλες επισκευές µπορούν να προγραµµατιστούν ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα του κάθε συνεργείου, µε πολύ λιγότερα έξοδα συγκριτικά µε το ενδεχόµενο µίας αστοχίας.
 • Η συνέχιση της λειτουργίας ενός ανυψωτικού µε χαλασµένο, ελαττωµατικό ή σπασµένο τµήµα θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη βλάβη, αυξάνοντας τον λογαριασµό επισκευής µε την πάροδο του χρόνου, αλλά ταυτόχρονα και την πιθανότητα ατυχήµατος.

Αν και ανάλογα με το ανυψωτικό μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, το άτομο που θα κάνει τον ετήσιο (ή 2ετή) έλεγχο πρέπει να ελέγξει τα παρακάτω:

 1. Όλα τα προσβάσιµα δοµικά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των συγκολλήσεων.
 2. Όλες τις εκτεθειµένες επιφάνειες και τα άκρα.
 3. Τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα και την καλωδίωση.
 4. Τις στάθµες και την κατάσταση των υγρών.
 5. Τις ετικέτες προειδοποίησης ασφαλείας και τεκµηρίωσης.
 6. Την καθαριότητα, την τάξη και την προσβασιµότητα, γύρω από το ανυψωτικό.
 7. Όλα τα σηµεία στερέωσης.
 8. Όλα τα σηµεία που απαιτούν λίπανση.
 9. Τη λειτουργία των µηχανισµών ασφαλείας.

Στο τέλος, θα πρέπει να λάβετε ένα πιστοποιητικό επιθεώρησης υπογεγραμμένο από τον επιθεωρητή που αναφέρει λεπτομερώς τι βρέθηκε κατά την επιθεώρηση, τυχόν επισκευές που πρέπει να γίνουν και τμήματα τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν.


Το ανυψωτικό αποτελεί μία σημαντική επένδυση. Με σωστή χρήση, συντήρηση και έλεγχο, συμβάλλει στην παραγωγικότητα, την κερδοφορία και την ασφάλεια του συνεργείου. Ο ιδιοκτήτης του συνεργείου, λοιπόν, δεν πρέπει να το παραμελεί.

TOY NΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ   

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:
Αποθήκευση επικίνδυνων χημικών
Διαγνωστικός εξοπλισμός
Κακή χρήση εργαλείων και µηχανηµάτων

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.