DTC

Πρόβλημα ρύθμισης θερμοκρασίας κινητήρα

18/02/2023
Καταγράφεται από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, όταν ανιχνεύσει ότι η θερμοκρασία του υγρού στο ψυγείο δεν είναι εντός του αποδεκτού εύρους - είτε πολύ ζεστό, είτε κρύο.

Ο κωδικός βλάβης (DTC) P2181 είναι ένας γενόσημος κωδικός συστήματος μετάδοσης κίνησης που αφορά όλες τις μάρκες και τα μοντέλα από το 2000 (1996 για την αγορά των ΗΠΑ) έως σήμερα. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα βή,ματα επισκευής μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικά, ανάλογα με το μοντέλο. Αυτός ο κωδικός σχετίζεται με την απόδοση του συστήματος ψύξης και ενεργοποιείται, εάν η θερμοκρασία του κινητήρα είναι πολύ υξηλή ή πολύ χαμηλή.

Οι συνηθέστερες αιτίες είναι η διαρροή ψυκτικού υγρού ή ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα (ECT).  

Η θερμοκρασία του κινητήρα παρακολουθείται στο σύστημα ψύξης, κάθε φορά που ο κινητήρας λειτουργεί, και εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς. Όταν η ένδειξη της θερμοκρασίας κινητήρα αλλάζει με ρυθμό μεγαλύτερο από αυτόν που η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου θεωρεί κανονική λειτουργία, καταγράφεται ο κωδικός DTC P2181 στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και ανάβει η λυχνία MIL ή Check Engine. 

Για την αποφυγή πιθανής ζημιάς στον κινητήρα,η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου περνά, συνήθως,σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

Η στρατηγική για την προστασία ενός κινητήρα διαφέρει από τη μία αυτοκινητοβιομηχανία στην άλλη, αλλά, κατά βάση, περιλαμβάνει μείωση της ισχύος του, απενεργοποίηση των κυλίνδρων, ακόμη και σβήσιμο του κινητήρα, εάν κριθεί απαραίτητο. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ 

Οι πιο συνηθισμένες αιτίες του κωδικού βλάβης P2181 είναι: 

 1. Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα 
 2. Καλωδίωση (κομμένο, βραχυκυκλωμένο καλώδιο, κακή επαφή) 
 3. Χαμηλή στάθμη του ψυκτικού υγρού κινητήρα 
 4. Ελαττωματικός θερμοστάτης (κολλημένος σε ανοιχτή ή κλειστή θέση) 
 5. Υπερθέρμανση κινητήρα  
 6. Κακή κυκλοφορία ψυκτικού υγρού 
 7. Ελαττωματικός κινητήρας ανεμιστήρα ψύξης 
 8. Διαρροή ψυκτικού κινητήρα 
 9. Ελαττωματικό καπάκι ψυγείου 
 10. Ελαττωματική αντλία νερού 
 11. Πρόβλημα σε ψυγείο/καλοριφέρœΚαμένη φλάντζα κυλινδροκεφαλής 
 12. Ελαττωματική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 
 13. Ανεπαρκής εξαέρωση. 

Τα συμπτώματα που συνοδεύουν αυτόν τον κωδικό είναι: 

 1. Πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές ενδείξεις στο όργανο θερμοκρασίας του κινητήρα  
 2. Αναμμένη προειδοποιητική λυχνία θερμοκρασίας  
 3. Υψηλή κατανάλωση καυσίμουœΛειτουργία σε υψηλότερες ή χαμηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες 
 4. Κακή λειτουργία του καλοριφέρ ή του κλιματιστικού 
 5. Δυσκολία κατά την εκκίνηση του κινητήρα 
 6. Τραχύ ρελαντί 
 7. Καπνός στην εξάτμιση και πιθανή μυρωδιά βενζίνης. 

Σε κάθε περίπτωση, ο κωδικός αυτός χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, καθώς οι συνέπειες από την κατάσταση αυτή δεν είναι απλές για τον κινητήρα.  

 • Εάν ο κινητήρας λειτουργεί σε χαμηλότερη από την κανονική θερμοκρασία, θα έχει μικρότερο αντίκτυπο στον κινητήρα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία καυσίμου.  
 • Εάν ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλότερη από την κανονική θερμοκρασία, η υπερθέρμανση ενδέχεται να προκαλέσει διαστολή των εμβόλων και πιθανό κόλλημα του κινητήρα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 

Με τη βοήθεια ενός διαγνωστικού μηχανήματος διαβάστε τη μνήμη των βλαβών, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει καταγεγραμμένος ο κωδικός Ρ2181, και σημειώστε όλους τους άλλους κωδικούς που τυχόν έχουν καταγραφεί. Κρατήστε και ένα αντίγραφο από τα Freeze Frame Data, καθώς μπορεί να χρειαστούν στη συνέχεια της διάγνωσης. 

Κάνετε εκκαθάριση μνήμης των κωδικών βλάβης και:  

 1. Εκτελέστε έναν κύκλο οδήγησης για τουλάχιστον 5-10 λεπτά. Δείτε εάν ο κωδικός επανέρχεται ή εάν πρόκειται για βλάβη παροδικά εμφανιζόμενη.   
 2. Σε περίπτωση που η προειδοποιητική λυχνία Check Engine παραμένει σβηστή, τότε έχετε ένα διακοπτόμενο πρόβλημα. Εάν, ωστόσο, η λυχνία ανάψει κατά τη διάρκεια του κύκλου οδήγησης, συνεχίστε με τη διαγνωστική διαδικασία. 
 3. Πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο. 
 4. Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνεςτου ψυκτικού υγρού του κινητήρα και των σφιγκτήρων. Αναζητήστε διαρροές ή σημάδια φθοράς.  
 5. Πραγματοποιήστε μία σχολαστική οπτική επιθεώρηση της αντλίας νερού. Εάν παρατηρήσετε κάποια διαρροή από την αντλία, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε.  
 6. Ελέγξτε τη σωστή τάνυση του ιμάντα παρελκομένων. Εάν είναι ελαττωματικός ο τεντωτήρας, θα πατινάρει ο ιμάντας. 
 7. Ελέγξτε το ψυγείο, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο ελεγκτή πίεσης. Εκτελέστε έναν πλήρη έλεγχο του συστήματος πίεσης του ψυκτικού. Αυτός ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικός, γιατί θα αποκαλύψει τυχόν διαρροή ψυκτικού υγρού στο σύστημα. Επισκευάστε, όπως απαιτείται. 
 8. Βεβαιωθείτε ότι το βεντιλατέρ λειτουργεί σωστά. Μία γρήγορη δοκιμή είναι η ενεργοποίηση του συστήματος A/C. Το βεντιλατέρ θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά.  
 9. Ελέγξτε τον θερμοστάτη -περιμένετε μέχρι να κρυώσει τελείως ο κινητήρας. Αφαιρέστε τον θερμοστάτη από τον κινητήρα και ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά. 
 10. Τέλος, ελέγξτε την τάπα του ψυγείου, ότι λειτουργεί στις σωστές πιέσεις. Διορθώστε οποιοδήποτε πρόβλημα εντοπίσετε, πριν συνεχίσετε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μην ανοίγετε την τάπα του ψυγείου, εκτός εάν ο κινητήρας είναι κρύος. Το σύστημα ψύξης είναι υπό πίεση και η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού μπορεί να φτάνει και τους 150°C. Σε περίπτωση επαφής, σίγουρα θα προκληθεί σωματική βλάβη με τη μορφή εγκαυμάτων τρίτου βαθμού. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας την κατάλληλη βιβλιογραφία. Ειδικότερα, ελέγξτε το σήμα του αισθητήρα και την τάση αναφοράς του αισθητήρα ECT με ένα βολτόμετρο. Η τάση αναφοράς πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4,5 V. Επισκευάστε την καλωδίωση, εάν δείτε σημάδια φθοράς.  

Με το διαγνωστικό μηχάνημα και ανάλογα με το μοντέλο, θα πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη η πραγματική τιμή του σήματος του αισθητήρα θερμοκρασίας. Η τιμή μπορεί να εκφραστεί σε μονάδες τάσης ή θερμοκρασίας (°F ή °C).  

Για να κάνετε μία πλήρη δοκιμή, περιμένετε μέχρι ο κινητήρας να κρυώσει εντελώς κατά προτίμηση να τον αφήσετε όλη τη νύχτα. 

Ξεκινήστε τον κινητήρα. Η ένδειξη της θερμοκρασίας θα πρέπει να είναι κοντά στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, ενδέχεται να είναι ελαττωματικός ο αισθητήρας. Μόλις εκκινήσετε τον κινητήρα, συνεχίστε να ελέγχετε την τιμή του σήματος, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία. Συνήθως, θα χρειαστούν ένα ή δύο λεπτά, για να επιτευχθεί η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.  

Εάν παρατηρήσετε ότι η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού είναι υψηλότερη από την αναμενόμενη, σβήστε τον κινητήρα και μετρήστε την εσωτερική αντίσταση του αισθητήρα. Κλείστε με το κλειδί και αποσυνδέστε τη φίσα της πλεξούδας του αισθητήρα θερμοκρασίας. Μετρήστε την αντίσταση του αισθητήρα. Εάν είναι η αντίσταση κάτω από 3,0 Ohm υπάρχει εσωτερικό βραχυκύκλωμα. Εάν είναι μεγαλύτερη από 2 με 3 kOhm, ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός. Η σωστή τιμή ορίζεται στα δεδομένα του κατασκευαστή και απόκλιση πάνω από 20% σημαίνει ότι ο αισθητήρας χρειάζεται αντικατάσταση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Γνωρίζουμε ότι μία ενημέρωση λογισμικού στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, σε ορισμένα μοντέλα, λύνει το πρόβλημα με αυτόν τον κωδικό. Αρκετά μοντέλα παρουσιάζουν ένα αντίστοιχο πρόβλημα και μία γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη. 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚη   

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.